28 October, 2020

Ơn giời cậu đây rồi Tập 7 Full – 5/7/2020 – Mùa 7

Lam Trường vướng “lùm xùm” với Lâm Vỹ Dạ, Mặc Văn Khoa