21 October, 2020

Ơn giời cậu đây rồi Tập 6 Full – 29/6/2020 – Mùa 7

Thanh Thúy – Tuấn Tú – Thiều Bảo Trang – Karen Nguyễn