nGày 20/09/2019

Ơn giời cậu đây rồi Tập 6 Full – 2/9/2019 – Mùa 6

Ơn giời cậu đây rồi Tập 6 Full – 2/9/2019 – Mùa 6

Gil Lê “hành” Trấn Thành đổ mồ hôi, khán giả vỗ tay ủng hộ

Ơn giời cậu đây rồi Tập 6 Full – 2/9/2019 – Mùa 6