27 September, 2020

Ơn giời cậu đây rồi Tập 11 Full – 2/8/2020 – Mùa 7

Khắc Việt hát “Chỉ anh hiểu em” từ phiên bản cải lương đến bolero