30 November, 2020

Nhanh Như Chớp Tập 6 Full – 31/10/2020

Nguyễn Hồng Thuận mê người đẹp Ngân Khánh, “nhắc bài” luôn cho đối thủ