30 November, 2020

Nhanh Như Chớp Tập 5 Full – 24/10/2020

Mạc Văn Khoa đau đầu, mất 2 phút với 1 câu hỏi hóc búa