nGày 21/10/2019

Nhanh như chớp Tập 40 Full – 12/1/2019

Nhanh như chớp Tập 40 Full – 12/1/2019

Team Huỳnh Lập tranh 200 triệu và ngôi Quán quân với team Pewpew

Nhanh như chớp Tập 40 Full – 12/1/2019