nGày 19/11/2018

Nhanh như chớp Tập 29 Full – 27/10/2018

Nhanh như chớp Tập 29 Full – 27/10/2018

Đổi màu tóc xanh, Thanh Duy vẫn chịu thua Huỳnh Lập

Nhanh như chớp Tập 29 Full – 27/10/2018