nGày 12/11/2019

Nhanh như chớp Tập 15 Full – 6/7/2019 – Mùa 2

Nhanh như chớp Tập 15 Full – 6/7/2019 – Mùa 2

Chung kết hấp dẫn: Đội ST Sơn Thạch đối đầu Đội Lâm Vỹ Dạ NNC

Nhanh như chớp Tập 15 Full – 6/7/2019 – Mùa 2