nGày 23/10/2019

Nhanh như chớp nhí Tập 4 Full – 17/4/2019 – Mùa 2

Nhanh như chớp nhí Tập 4 Full – 17/4/2019 – Mùa 2

Bộ 3 làng hài Vbiz đứng hình trước đồng hương Nhí của Hariwon

https://www.youtube.com/watch?v=buAQ8httM

Nhanh như chớp nhí Tập 4 Full – 17/4/2019 – Mùa 2