nGày 20/09/2019

Nhanh như chớp nhí Tập 17 Full – 21/7/2019 – Mùa 2

Nhanh như chớp nhí Tập 17 Full – 21/7/2019 – Mùa 2

Trấn Thành sốc vì màn chiếm sóng, bạt gió 10 câu từ cao thủ nhà Nhí

https://www.youtube.com/watch?v=3kOveOQR7Bw

Nhanh như chớp nhí Tập 17 Full – 21/7/2019 – Mùa 2