20 September, 2020

Nhanh như chớp nhí Tập 16 Full – 23/8/2020 – Mùa 3

Trấn Thành, Lý Nhã Kỳ, Trương Thế Vinh vỡ òa khi siêu nhí đạt 10 điểm