3 December, 2020

Nhanh như chớp nhí Tập 14 Full – 9/8/2020 – Mùa 3

Rap Việt Trấn Thành, S.T, Liên Bỉnh Phát chào thua Nhí “bắt bẻ”

https://www.youtube.com/watch?v=vVShYRn5zk8