nGày 18/11/2018

Nhạc hội song ca Tập 19 Full – 19/8/2018

Nhạc hội song ca Tập 19 Full – 19/8/2018

Chuyến tham quan Hàn Quốc của top 5

Nhạc hội song ca Tập 19 Full – 19/8/2018