30 October, 2020

Ngôi Nhà Chung Tập 17 Full– 13/10/2010 – Mùa 12

Chọn con tim HAY LÀ NGHE LÝ TRÍ, câu trả lời là…