nGày 16/07/2019

LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM – TẬP 12 Full – 10/4/2019 – Mùa 2

LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM – TẬP 12 Full – 10/4/2019 – Mùa 2

Á quân X-Factor bị từ chối tình cảm vì không dám nói “EM ƠI YÊU CHỊ ĐI”

LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM – TẬP 12 Full – 10/4/2019 – Mùa 2