nGày 19/11/2017

Lịch phát sóng Yeah1

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Yeah1

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 4/9/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Rẽ trái rẽ phải Số 16 00:30 FILLER SHOW (PL) Nhảy 123 Số 17 00:45 FILLER SHOW (PL) Bật mí bí mật sao Số 16 01:00 CA NHẠC (PL) Trạm chờ xe buýt Số 38 02:00 Đi là đến Phú Yên biển gọi – P.1 ( 26’30) 02:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 3/9/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Đèn xanh cho tình bạn Số 17 00:30 FILLER SHOW (PL) Bật mí bí mật sao Số 16 00:45 FILLER SHOW (PL) Hello Số 17 01:00 CA NHẠC (PL) Cơn bão Vstar Số 2 02:00 Đũa tre Hương Mùa Thu (27′) 02:30 Ký sự rừng xanh Con người …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 2/9/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Lữ khách 24h Số 26 00:30 FILLER SHOW (PL) Hello Số 17 00:45 FILLER SHOW (PL) Nhảy 123 Số 16 01:00 CA NHẠC (PL) Yeah1 Countdown số 39 02:00 Phố Phố Hàng Bông ( 27’31) 02:30 ĐI là đến Phú Yên biển gọi – P.1 ( 26’30) 03:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 1/9/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Hành trình kết nối những trái tim Số 34 00:01 GAME SHOW (PL) Hành trình kết nối những trái tim Số 34 00:30 FILLER SHOW (PL) Hello Số 16 00:30 FILLER SHOW (PL) Hello Số 16 00:45 Nhảy 123 Số 16 00:45 Nhảy 123 Số 16 01:00 CA …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 31/8/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Lớp học vui nhộn Số 39 00:01 GAME SHOW (PL) Lớp học vui nhộn Số 39 00:30 FILLER SHOW (PL) Nhảy 123 Số 16 00:30 FILLER SHOW (PL) Nhảy 123 Số 16 00:45 Bật mí bí mật sao Số 16 00:45 Bật mí bí mật sao Số 16 …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 30/8/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Hát hay hay hát Số 38 00:01 GAME SHOW (PL) Hát hay hay hát Số 38 00:30 FILLER SHOW (PL) Bật mí bí mật sao Số 16 00:30 FILLER SHOW (PL) Bật mí bí mật sao Số 16 00:45 Hello Số 16 00:45 Hello Số 16 01:00 CA …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 29/8/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Này bạn, bạn nghĩ sao? Số 13 00:01 GAME SHOW (PL) Này bạn, bạn nghĩ sao? Số 13 00:30 FILLER SHOW (PL) Hello Số 16 00:30 FILLER SHOW (PL) Hello Số 16 00:45 Nhảy 123 Số 16 00:45 Nhảy 123 Số 16 01:00 CA NHẠC (PL) Kpop on …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 28/8/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Rẽ trái rẽ phải Số 15 00:01 GAME SHOW (PL) Rẽ trái rẽ phải Số 15 00:30 FILLER SHOW (PL) Nhảy 123 Số 16 00:30 FILLER SHOW (PL) Nhảy 123 Số 16 00:45 Bật mí bí mật sao Số 15 00:45 Bật mí bí mật sao Số 15 …

Read More »