nGày 23/11/2017

Lịch phát sóng Yeah1

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Yeah1

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 17/11/2014

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Đèn xanh cho tình bạn Số 27 00:30 Hello Số 27 00:45 Bật mí bí mật sao Số 27 01:00 Thư ký của Romeo Số 49 02:00 Hành trình kết nối những trái tim Số 45 02:30 Hello Số 27 02:45 Nhảy 123 Số 27 03:00 Yeah1 on stage số 28 04:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 16/11/2014

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Đèn xanh cho tình bạn Số 27 00:30 Hello Số 27 00:45 Bật mí bí mật sao Số 27 01:00 Thư ký của Romeo Số 49 02:00 Hành trình kết nối những trái tim Số 45 02:30 Hello Số 27 02:45 Nhảy 123 Số 27 03:00 Yeah1 on stage số 28 04:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 15/11/2014

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Hát hay hay hát Số 49 00:30 Bật mí bí mật sao Số 27 00:45 Nhảy 123 Số 27 01:00 Kpop on air Số 49 02:00 Lớp học vui nhộn Số 50 02:30 Bật mí bí mật sao Số 27 02:45 Hello Số 27 03:00 Radio tình yêu Số 23 04:00 Hành …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 14/11/2014

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Này bạn, bạn nghĩ sao? Số 24 00:30 Hello Số 27 00:45 Bật mí bí mật sao Số 26 01:00 Trạm chờ xe buýt Số 48 02:00 Hát hay hay hát Số 49 02:30 Hello Số 27 02:45 Nhảy 123 Số 27 03:00 Thư ký của Romeo Số 48 04:00 Lữ khách …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 12/10/2014

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:01 Lớp học vui nhộn Số 45 00:30 Nhảy 123 Số 22 00:45 Bật mí bí mật sao Số 22 01:00 Radio tình yêu Số 19 02:00 Ký sự rừng xanh Người Khơ Mú tại Điện Biên – P1 02:30 Đi là đến Phú Yên biển gọi – P.1 03:00 Kpop on air …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 11/10/2014

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:01 Hát hay hay hát Số 44 00:30 Bật mí bí mật sao Số 22 00:45 Hello Số 22 01:00 Thư ký của Romeo Số 44 02:00 Sang trọng Việt Nam Mercure Đà Nẵng 02:30 Nhịp sống Ngày 9.10 03:00 Trạm chờ xe buýt Số 43 04:00 Lớp học vui nhộn Số 45 …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 10/10/2014

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:01 Này bạn, bạn nghĩ sao? Số 19 00:30 Hello Số 22 00:45 Nhảy 123 Số 22 01:00 Kpop on air Số 44 02:00 Hành Trang Sống Phượt bằng xe máy 02:30 Nhịp sống Ngày 9.10 03:00 Yeah1 on stage số 23 04:00 Hát hay hay hát Số 44 04:30 Nhịp sống Ngày …

Read More »

Lịch phát sóng Yeah1 ngày 6/10/2014

Giờ chiếu Chương trình Chi tiết Liên kết 00:01 GAME SHOW (PL) Hành trình kết nối những trái tim Số 39 00:30 FILLER SHOW (PL) Hello Số 21 00:45 Nhảy 123 Số 21 01:00 CA NHẠC (PL) Yeah1 on stage số 23 02:00 Đi là đến Ống kính lữ hành – P.2 (25′) 02:30 Nhịp sống Ngày 4.10 03:00 CA …

Read More »