nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV

YanTV là kênh truyền hình âm nhạc, giải trí (60% âm nhạc, 40% giải trí) tại Việt Nam.
Kênh truyền hình hàng đầu dành cho giới trẻ, các chương trình âm nhạc, giải trí được phát 24/ 24 trên hệ thống cable SCTV2, HTVC, VCTV và K+

Ngày 16 tháng 6 năm 2009, YanTV phát sóng chính thức trên SCTV2 vào lúc 19h57.Vào cuối năm 2009, YanTV có mặt trên hệ thống cáp VTVCab (VCTV).[3] Đến giữa năm 2012, YanTV cũng đã phủ sóng khắp cả nước thông qua các mạng cáp: K+ (VSTV), nâng tổng số lượt xem lên 5 triệu khán giả.

Lịch phát sóng YAN TV 15/3/2015

00:00 Nhạc Tổng hợp 00:30 Thế Giới DJ – Đức Fire Bird 01:30 Bánh Ga-Tô Eps11 – Nu’Est 02:00 Kpop 03 02:30 Nhạc Theo Chủ đề 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng hợp 06:00 Thế Giới DJ – Thái Hà 07:00 Nhạc Theo Chủ đề 07:30 Thực Đơn Vpop 08:00 Nhạc Tổng hợp 08:30 Bánh Ga-Tô Eps11 – Nu’Est …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 14/3/2015

00:00 Nhạc Tổng Hợp 00:30 Thế Giới DJ – Quân HuGo 01:30 Nhạc Theo Chủ đề 02:00 Nhạc Theo Chủ đề 02:30 Acoustic 33 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Thế Giới DJ – Đức Fire Bird 07:00 Nhạc Theo Chủ đề 07:30 Thực Đơn Vpop 08:00 Nhạc Tổng hợp 08:30 Nhạc Theo Chủ đề 09:00 Larva …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 13/3/2015

00:00 Nhạc Tổng Hợp 00:30 Thế Giới DJ – Huy Donald 01:30 Nhạc Theo Chủ đề 02:00 KPop03 02:30 Bánh Ga-Tô Eps11 – Nu’Est 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Thế Giới DJ – Thái Hà 07:00 KPop03 07:30 Bánh Ga-Tô Eps11 – Nu’Est 08:00 Drama – Người Đẹp Và Quái Vật Eps16 09:00 Larva 09:15 Mvs/Zoom/Boom …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 12/3/2015

00:00 Giờ Phim Ngắn Eps17 00:15 Mvs/Zoom/Boom 00:30 Thế Giới DJ – Thái Hà 01:30 Acoustic 33 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Thế Giới DJ – Quân Hugo 07:00 Nhạc Theo Chủ Đề 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Drama – Người Đẹp Và Quái Vật …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 8/3/2015

00:00 Thực Đơn Vpop 00:30 Thế Giới DJ – Thái Hà 01:30 Bánh GA-TÔ EPS10 – Carrie Underwood 02:00 Kpop Số 03 02:30 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Thế Giới DJ – Quân HuGo 07:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 07:30 Thực Đơn Vpop 08:00 Nhạc Tổng Hợp 08:30 Bánh GA-TÔ EPS10 – …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 7/3/2015

00:00 Thực Đơn Vpop 00:30 Thế Giới DJ – Đức Fire Bird 01:30 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 02:00 Thực Đơn Vpop 02:30 Acoustic 01 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Thế Giới DJ – Huy Donald 07:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 07:30 Thực Đơn Vpop 08:00 Nhạc Tổng Hợp 08:30 Yan Stage 09:00 LARVA 09:15 MVs/ZOOM/BOOM 09:30 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 6/3/2015

00:00 Thực Đơn Vpop 00:30 Thế Giới DJ – Huy Donald 01:30 Acoustic 01 02:00 Kpop Số 03 02:30 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Thế Giới DJ – Thái Hà 07:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 07:30 Acoustic 01 08:00 Drama Người Đẹp và Quái Vật Số 01 09:00 LARVA 09:15 MVs/ZOOM/BOOM 09:30 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 5/3/2015

00:00 Giờ Phim Ngắn Số 16 00:15 Thực Đơn Vpop 00:30 Thế Giới DJ – Quân Hugo 01:30 Yan Stage 02:00 Nhạc Tổng Hợp 02:30 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Thế Giới DJ – Đức Fire Bird 07:00 Yan Stage 07:30 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 08:00 Drama – Người Đẹp Và Quái …

Read More »