nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV

YanTV là kênh truyền hình âm nhạc, giải trí (60% âm nhạc, 40% giải trí) tại Việt Nam.
Kênh truyền hình hàng đầu dành cho giới trẻ, các chương trình âm nhạc, giải trí được phát 24/ 24 trên hệ thống cable SCTV2, HTVC, VCTV và K+

Ngày 16 tháng 6 năm 2009, YanTV phát sóng chính thức trên SCTV2 vào lúc 19h57.Vào cuối năm 2009, YanTV có mặt trên hệ thống cáp VTVCab (VCTV).[3] Đến giữa năm 2012, YanTV cũng đã phủ sóng khắp cả nước thông qua các mạng cáp: K+ (VSTV), nâng tổng số lượt xem lên 5 triệu khán giả.

Lịch phát sóng YAN TV 22/5/2015

00:00 Nhạc Tổng Hợp 01:30 Nhạc Theo Chủ đề 02:00 KPop08 02:30 Nhạc Theo Chủ đề 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 KPop08 06:30 Nhạc Theo Chủ đề 07:00 Bánh Ga-Tô Eps21 – Sam Smith 07:30 Nhạc Theo Chủ đề 08:00 Nhạc Tổng Hợp 08:30 Thực Đơn Vpop 09:00 Larva 09:15 Mvs/Zoom/Boom 09:45 Thực Đơn Vpop 10:00 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 21/5/2015

00:00 Nhạc Tổng Hợp 01:30 Acoustic 07 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Kpop 08 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Acoustic 07 07:00 Số 6 May Mắn Eps21 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Nhạc Tổng Hợp 08:30 Thực Đơn Vpop 09:00 Larva 09:15 Mvs/Zoom/Boom 09:30 Thực Đơn Vpop 09:45 Âm …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 20/5/2015

00:00 Nhạc Tổng Hợp 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Kpop 08 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Acoustic 07 06:30 Nhạc Theo Chủ Đề 07:00 Kpop 08 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Nhạc Tổng Hợp 08:30 Thực Đơn Vpop 09:00 Larva 09:15 Mvs/Zoom/Boom 09:30 Thực Đơn Vpop 09:45 Âm Nhạc …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 12/4/2015

00:00 KARAOKE_NHTT 00:16 VPOP SX1 HDGT_021, 022 01:00 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 8 01:45 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 9 02:30 ĐÊM ĐỊNH MỆNH (3 phần) 04:34 VPOP SX1 HDGT_044, 045 05:00 HỌC CÁCH ĂN NÓI_NCV2011 05:22 VPOP SX1 HDGT_007, 008 06:00 THAM QUAN KHẢO SÁT_NHTT 06:18 VPOP SX1 HDGT_023, 024 07:00 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 10 07:45 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 11/4/2015

00:00 MỘT NGÀY THÀNH PHỐ_NHTT 00:22 VPOP SX1 HDGT_019, 020 01:00 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 6 01:45 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 7 02:30 BÓNG MA TỘI ÁC 04:10 VPOP SX1 HDGT_040, 041 04:27 VPOP SX1 HDGT_042, 043 05:00 SIÊU THÔNG MINH VƯỢT TRỘI_NCV2011 05:24 VPOP SX1 HDGT_005, 006 06:00 KARAOKE_NHTT 06:16 VPOP SX1 HDGT_021, 022 07:00 CON GÁI …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 10/4/2015

00:00 CHỮA BỆNH NÓI NHIỀU_NHTT 00:18 VPOP SX1 HDGT_017, 018 01:00 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 4 01:45 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 5 02:30 CON GÁI TÊN CƯỚP BiỂN (3 phần) 04:22 VPOP SX1 HDGT_038, 039 05:00 CÒN NƯỚC CÒN TÁT_NCV2011 05:20 VPOP SX1 HDGT_003, 004 06:00 MỘT NGÀY THÀNH PHỐ_NHTT 06:22 VPOP SX1 HDGT_019, 020 07:00 CON GÁI …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 9/4/2015

00:00 NƯỚC THÁNH_NCV2011 00:23 VPOP SX1 HDGT_015, 016 01:00 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 2 01:45 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 3 02:30 VÌ MỘT TÌNH YÊU 04:12 VPOP SX1 HDGT_034, 035 04:30 VPOP SX1 HDGT_036, 037 05:00 LÀNG VŨ ĐẠI BÂY GiỜ_NCV2010 05:20 VPOP SX1 HDGT_001, 002 06:00 CHỮA BỆNH NÓI NHIỀU_NHTT 06:18 VPOP SX1 HDGT_017, 018 07:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 8/4/2015

00:00 CÒN NƯỚC CÒN TÁT_NCV2011 00:20 VPOP SX1 HDGT_013, 014 01:00 NGỰ Y CỦA HOÀNG ĐẾ_TẬP 67 01:45 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI_TẬP 1 02:30 SỰ TÍCH CÁI BÌNH CHUNG 04:03 VPOP SX1 HDGT_030, 031 04:20 VPOP SX1 HDGT_032, 033 05:00 CHUYỆN CHÀNG CHIẾN BINH ĐẤT SÉT_NCV2010 05:25 VPOP SX1 HDGT_027, 040 06:00 NƯỚC THÁNH_NCV2011 06:23 VPOP SX1 HDGT_015, 016 …

Read More »