nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV

YanTV là kênh truyền hình âm nhạc, giải trí (60% âm nhạc, 40% giải trí) tại Việt Nam.
Kênh truyền hình hàng đầu dành cho giới trẻ, các chương trình âm nhạc, giải trí được phát 24/ 24 trên hệ thống cable SCTV2, HTVC, VCTV và K+

Ngày 16 tháng 6 năm 2009, YanTV phát sóng chính thức trên SCTV2 vào lúc 19h57.Vào cuối năm 2009, YanTV có mặt trên hệ thống cáp VTVCab (VCTV).[3] Đến giữa năm 2012, YanTV cũng đã phủ sóng khắp cả nước thông qua các mạng cáp: K+ (VSTV), nâng tổng số lượt xem lên 5 triệu khán giả.

Lịch phát sóng YAN TV 15/12/2017

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Bánh Ga-tô Eps50 03:00 Kpop 03:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps23 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Nhạc Theo Chủ Đề 07:00 Bánh Ga-tô Eps50 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Nhạc Theo Chủ Đề 08:30 Kpop …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 14/12/2017

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Hạt Giống Âm Nhạc Eps23 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Nhạc Theo Chủ Đề 03:30 Bánh Ga-tô Eps50 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps23 07:00 Nhạc Theo Chủ Đề 07:30 Kpop 08:00 Nhạc Theo Chủ Đề …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 12/7/2015

00:00 Nhạc Tổng hợp 01:30 Bánh Ga-Tô Eps28 02:00 Kpop 12 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng hợp 06:00 Số 6 May Mắn Eps28 06:30 Nhạc Theo Chủ Đề 07:00 Bánh Ga-Tô Eps28 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Thực Đơn Vpop 08:30 Nhạc Tổng hợp 09:00 Bản Tin Giải Trí Wazzup Weekend Eps26 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 11/7/2015

00:00 Nhạc Tổng Hợp 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Acoustic 11 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Bánh Ga-Tô Eps28 07:00 Số 6 May Mắn Eps28 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Thực Đơn Vpop 08:30 Nhạc Tổng Hợp 09:00 Larva 09:15 Ra-Đa 123 Eps19 09:30 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 10/7/2015

00:00 Nhạc Tổng Hợp 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Kpop 12 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Kpop 12 06:30 Nhạc Theo Chủ Đề 07:00 Bánh Ga-Tô Eps28 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Thực Đơn Vpop 08:30 Nhạc Tổng Hợp 09:00 Larva 09:15 Mvs/Zoom/Boom 09:30 Thực Đơn Vpop 09:45 Âm …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 9/7/2015

00:00 Yan Cine – Thiên Hạ Vô Tặc (tiếp theo) 00:30 Nhạc Tổng Hợp 01:30 Acoustic 11 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Kpop 12 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Acoustic 11 07:00 Số 6 May Mắn Eps28 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Thực Đơn Vpop 08:30 Nhạc Tổng Hợp …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 24/5/2015

00:00 Nhạc Tổng hợp 01:30 Bánh Ga-Tô Eps21 – Sam Smith 02:00 Kpop 08 02:30 Nhạc Theo Chủ đề 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng hợp 06:00 Acoustic 07 06:30 Nhạc Theo Chủ đề 07:00 Số 6 May Mắn Eps20 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Bánh Ga-Tô Eps21 – Sam Smith 08:30 Thực Đơn Vpop 09:00 Larva 09:15 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 23/5/2015

00:00 Nhạc Tổng Hợp 01:30 Nhạc Theo Chủ đề 02:00 Nhạc Theo Chủ đề 02:30 Acoustic 07 03:00 Thực Đơn Vpop 05:00 Nhạc Tổng Hợp 06:00 Nhạc Theo Chủ đề 06:30 Kpop 08 07:00 Bánh Ga-Tô Eps21 – Sam Smith 07:30 Số 6 May Mắn Eps20 08:00 Nhạc Tổng hợp 08:30 Thực Đơn Vpop 09:00 Larva 09:15 Mvs/Zoom/Boom 09:30 Bản …

Read More »