nGày 21/05/2019

Lịch phát sóng YAN TV

YanTV là kênh truyền hình âm nhạc, giải trí (60% âm nhạc, 40% giải trí) tại Việt Nam.
Kênh truyền hình hàng đầu dành cho giới trẻ, các chương trình âm nhạc, giải trí được phát 24/ 24 trên hệ thống cable SCTV2, HTVC, VCTV và K+

Ngày 16 tháng 6 năm 2009, YanTV phát sóng chính thức trên SCTV2 vào lúc 19h57.Vào cuối năm 2009, YanTV có mặt trên hệ thống cáp VTVCab (VCTV).[3] Đến giữa năm 2012, YanTV cũng đã phủ sóng khắp cả nước thông qua các mạng cáp: K+ (VSTV), nâng tổng số lượt xem lên 5 triệu khán giả.

Lịch phát sóng YAN TV 14/1/2018

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 03:30 Kpop 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 07:00 Bánh Ga-tô Eps02 – 2018 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Nhạc Theo …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 12/1/2018

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Bánh Ga-tô Eps02 – 2018 03:00 Kpop 03:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Nhạc Theo Chủ Đề 07:00 Bánh Ga-tô Eps02 – 2018 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Nhạc Theo …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 11/1/2018

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Nhạc Theo Chủ Đề 03:30 Bánh Ga-tô Eps02 – 2018 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 07:00 Nhạc Theo Chủ Đề 07:30 Kpop 08:00 Nhạc Theo …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 10/1/2018

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 03:00 Kpop 03:30 Nhạc Theo Chủ Đề 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Nhạc Theo Chủ Đề 07:00 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 07:30 Bánh Ga-tô Eps02 – 2018 08:00 Kpop 08:30 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 9/1/2018

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Kpop 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Nhạc Theo Chủ Đề 03:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Kpop 07:00 Nhạc Theo Chủ Đề 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Nhạc Theo Chủ Đề 08:30 Bánh Ga-tô …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 8/1/2018

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Kpop (P) 03:00 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 03:30 Nhạc Theo Chủ Đề 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Nhạc Theo Chủ Đề 07:00 Nhạc Theo Chủ Đề 07:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018 08:00 Kpop 08:30 …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 17/12/2017

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Nhạc Theo Chủ Đề 02:30 Nhạc Theo Chủ Đề 03:00 Hạt Giống Âm Nhạc Eps23 03:30 Kpop 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps23 07:00 Bánh Ga-tô Eps50 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Nhạc Theo Chủ Đề …

Read More »

Lịch phát sóng YAN TV 16/12/2017

00:00 Thực Đơn Vpop 01:00 Kpop 01:30 Nhạc Theo Chủ Đề 02:00 Kpop 02:30 Hạt Giống Âm Nhạc Eps23 03:00 Nhạc Theo Chủ Đề 03:30 Nhạc Theo Chủ Đề 04:00 Thực Đơn Vpop 05:30 Kpop 06:00 Nhạc Theo Chủ Đề 06:30 Bánh Ga-tô Eps50 07:00 Nhạc Theo Chủ Đề 07:30 Nhạc Theo Chủ Đề 08:00 Kpop 08:30 Hạt Giống Âm …

Read More »