nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV 9/1/2018

Lịch phát sóng YAN TV 9/1/2018
00:00Thực Đơn Vpop
01:00Kpop
01:30Nhạc Theo Chủ Đề
02:00Kpop
02:30Nhạc Theo Chủ Đề
03:00Nhạc Theo Chủ Đề
03:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
04:00Thực Đơn Vpop
05:30Kpop
06:00Nhạc Theo Chủ Đề
06:30Kpop
07:00Nhạc Theo Chủ Đề
07:30Nhạc Theo Chủ Đề
08:00Nhạc Theo Chủ Đề
08:30Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
09:00Thực Đơn Vpop
09:45Âm Nhạc Muôn Màu Eps02-2018
10:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
10:30Thanh Xuân Ký Eps 09
11:00Phim truyện – HẠNH PHÚC DUYÊN ĐƯA EPS06
12:00Phim Truyện – PHIÊN DỊCH VIÊN EPS27
13:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS74
14:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
14:30Âm Nhạc Muôn Màu Eps02-2018
14:45MVs/Zoom
15:00Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
15:30Nhạc Theo Chủ Đề
16:00Thực Đơn Vpop
17:00Kpop
17:30Nhạc Theo Chủ Đề
18:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS81 (P)
19:00TIỆM TÓC TÌNH YÊU EPS39-40
19:30Thanh Xuân Ký Eps 09
20:00Phim Truyện – PHIÊN DỊCH VIÊN EPS28 (P)
21:00Phim truyện – HẠNH PHÚC DUYÊN ĐƯA EPS07
22:00Thanh Xuân Ký Eps 09
22:30Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ EPS03-04
23:00Thực Đơn Vpop

 

Lịch phát sóng YAN TV 9/1/2018