nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV 8/1/2018

Lịch phát sóng YAN TV 8/1/2018
00:00Thực Đơn Vpop
01:00Kpop
01:30Nhạc Theo Chủ Đề
02:00Nhạc Theo Chủ Đề
02:30Kpop (P)
03:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
03:30Nhạc Theo Chủ Đề
04:00Thực Đơn Vpop
05:30Kpop
06:00Nhạc Theo Chủ Đề
06:30Nhạc Theo Chủ Đề
07:00Nhạc Theo Chủ Đề
07:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
08:00Kpop
08:30Nhạc Theo Chủ Đề
09:00Thực Đơn Vpop
09:45Âm Nhạc Muôn Màu Eps02-2018
10:00Bánh Ga-tô Eps02 – 2018 (P)
10:30Thanh Xuân Ký Eps 08
11:00Phim truyện – HẠNH PHÚC DUYÊN ĐƯA EPS05
12:00Phim Truyện – PHIÊN DỊCH VIÊN EPS26
13:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS73
14:00Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
14:30Âm Nhạc Muôn Màu Eps02-2018
14:45MVs/Zoom
15:00Nhạc Theo Chủ Đề
15:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
16:00Thực Đơn Vpop
17:00Nhạc Theo Chủ Đề
17:30Kpop
18:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS80 (P)
19:00TIỆM TÓC TÌNH YÊU EPS37-38
19:30Thanh Xuân Ký Eps 08
20:00Phim Truyện – PHIÊN DỊCH VIÊN EPS27 (P)
21:00Phim truyện – HẠNH PHÚC DUYÊN ĐƯA EPS06
22:00Thanh Xuân Ký Eps 08
22:30Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ EPS01-02
23:00Thực Đơn Vpop

 

Lịch phát sóng YAN TV 8/1/2018