nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV 17/12/2017

Lịch phát sóng YAN TV 17/12/2017
00:00Thực Đơn Vpop
01:00Kpop
01:30Nhạc Theo Chủ Đề
02:00Nhạc Theo Chủ Đề
02:30Nhạc Theo Chủ Đề
03:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps23
03:30Kpop
04:00Thực Đơn Vpop
05:30Kpop
06:00Nhạc Theo Chủ Đề
06:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps23
07:00Bánh Ga-tô Eps50
07:30Nhạc Theo Chủ Đề
08:00Nhạc Theo Chủ Đề
08:30Kpop
09:00Thực Đơn Vpop
09:45MVs/Zoom
10:00Kpop
10:30Bản Tin Giải Trí Wazzup Weekend Eps50
11:00TIỆM TÓC TÌNH YÊU EPS23-24
11:30Yan Vpop20 Eps50
12:30Level Up – Kết Nối Đam Mê EPS01
13:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS51
14:00Bánh Ga-tô Eps50
14:30Thực Đơn Vpop
15:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps23
15:30Nhạc Theo Chủ Đề
16:00Thực Đơn Vpop
17:00Kpop
17:30Nhạc Theo Chủ Đề
18:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS58 (P)
19:00Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ Eps02-03
19:30Bản Tin Giải Trí Wazzup Weekend Eps50
20:00TIỆM TÓC TÌNH YÊU EPS27-28 (P)
20:30Sắc Màu Việt Nam Eps20
21:00Hài Hóm Hỉnh Eps06
21:30Level Up – Kết Nối Đam Mê EPS01
22:00Bản Tin Giải Trí Wazzup Weekend Eps50
22:30Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 Eps10 (P)
23:30Thực Đơn Vpop

 

Lịch phát sóng YAN TV 17/12/2017