nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV 16/12/2017

Lịch phát sóng YAN TV 16/12/2017
00:00Thực Đơn Vpop
01:00Kpop
01:30Nhạc Theo Chủ Đề
02:00Kpop
02:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps23
03:00Nhạc Theo Chủ Đề
03:30Nhạc Theo Chủ Đề
04:00Thực Đơn Vpop
05:30Kpop
06:00Nhạc Theo Chủ Đề
06:30Bánh Ga-tô Eps50
07:00Nhạc Theo Chủ Đề
07:30Nhạc Theo Chủ Đề
08:00Kpop
08:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps23
09:00Thực Đơn Vpop
09:45MVs/Zoom
10:00Nhạc Theo Chủ Đề
10:30Bản Tin Giải Trí Wazzup Weekend Eps50
11:00TIỆM TÓC TÌNH YÊU EPS21-22
11:30Chat Cùng Sao Eps41
12:00Hài Hóm Hỉnh Eps06
12:30Sắc Màu Việt Nam Eps20
13:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS50
14:00Bánh Ga-tô Eps50
14:30Thực Đơn Vpop
15:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps23
15:30Nhạc Theo Chủ Đề
16:00Thực Đơn Vpop
17:00Nhạc Theo Chủ Đề
17:30Nhạc Theo Chủ Đề
18:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS57 (P)
19:00Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ Eps01-02
19:30Bản Tin Giải Trí Wazzup Weekend Eps50
20:00TIỆM TÓC TÌNH YÊU EPS25-26 (P)
20:30Level Up – Kết Nối Đam Mê EPS01 (P)
21:00Yan Vpop20 Eps50 (P)
22:00Bản Tin Giải Trí Wazzup Weekend Eps50
22:308 Văn Phòng Eps10
23:00Thực Đơn Vpop

 

Lịch phát sóng YAN TV 16/12/2017