nGày 13/12/2018

Lịch phát sóng YAN TV 14/1/2018

Lịch phát sóng YAN TV 14/1/2018
00:00Thực Đơn Vpop
01:00Kpop
01:30Nhạc Theo Chủ Đề
02:00Nhạc Theo Chủ Đề
02:30Nhạc Theo Chủ Đề
03:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
03:30Kpop
04:00Thực Đơn Vpop
05:30Kpop
06:00Nhạc Theo Chủ Đề
06:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
07:00Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
07:30Nhạc Theo Chủ Đề
08:00Nhạc Theo Chủ Đề
08:30Kpop
09:00Thực Đơn Vpop
09:45MVs/Zoom
10:00Kpop
10:30Thanh Xuân Ký Eps 14
11:00TIỆM TÓC TÌNH YÊU EPS35-36
11:30Hài Hóm Hỉnh Eps12
12:00Sắc Màu Việt Nam Eps24
12:30Level Up – Kết Nối Đam Mê EPS05
13:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS79
14:00Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
14:30Thực Đơn Vpop
15:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
15:30Nhạc Theo Chủ Đề
16:00Thực Đơn Vpop
17:00Kpop
17:30Nhạc Theo Chủ Đề
18:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS86 (P)
19:00Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ EPS07-08
19:30Thanh Xuân Ký Eps 14
20:00TIỆM TÓC TÌNH YÊU EPS43-44 (P)
20:00Sắc Màu Việt Nam Eps24
20:30Hài Hóm Hỉnh Eps12
21:00Level Up – Kết Nối Đam Mê EPS05
21:30Thanh Xuân Ký Eps 14
22:008 Văn Phòng Eps02
23:00Thực Đơn Vpop

 

Lịch phát sóng YAN TV 14/1/2018