nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV 11/1/2018

Lịch phát sóng YAN TV 11/1/2018
00:00Thực Đơn Vpop
01:00Kpop
01:30Nhạc Theo Chủ Đề
02:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
02:30Nhạc Theo Chủ Đề
03:00Nhạc Theo Chủ Đề
03:30Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
04:00Thực Đơn Vpop
05:30Kpop
06:00Nhạc Theo Chủ Đề
06:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
07:00Nhạc Theo Chủ Đề
07:30Kpop
08:00Nhạc Theo Chủ Đề
08:30Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
09:00Thực Đơn Vpop
09:45Âm Nhạc Muôn Màu Eps02-2018
10:00Kpop
10:30Thanh Xuân Ký Eps 11
11:00Phim truyện – HẠNH PHÚC DUYÊN ĐƯA EPS08
12:00Phim Truyện – PHIÊN DỊCH VIÊN EPS29
13:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS76
14:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
14:30Âm Nhạc Muôn Màu Eps02-2018
14:45MVs/Zoom
15:00Nhạc Theo Chủ Đề
15:30Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
16:00Thực Đơn Vpop
17:00Nhạc Theo Chủ Đề
17:30Kpop
18:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS83 (P)
19:00Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ EPS01-02
19:30Thanh Xuân Ký Eps 11
20:00Phim Truyện – PHIÊN DỊCH VIÊN EPS30 (P)
21:00Phim truyện – HẠNH PHÚC DUYÊN ĐƯA EPS09
22:00Thanh Xuân Ký Eps 11
22:30Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ EPS07-08
23:00Thực Đơn Vpop

 

Lịch phát sóng YAN TV 11/1/2018