nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng YAN TV 10/1/2018

Lịch phát sóng YAN TV 10/1/2018
00:00Thực Đơn Vpop
01:00Kpop
01:30Nhạc Theo Chủ Đề
02:00Nhạc Theo Chủ Đề
02:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
03:00Kpop
03:30Nhạc Theo Chủ Đề
04:00Thực Đơn Vpop
05:30Kpop
06:00Nhạc Theo Chủ Đề
06:30Nhạc Theo Chủ Đề
07:00Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
07:30Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
08:00Kpop
08:30Nhạc Theo Chủ Đề
09:00Thực Đơn Vpop
09:45Âm Nhạc Muôn Màu Eps02-2018
10:00Nhạc Theo Chủ Đề
10:30Thanh Xuân Ký Eps 10
11:00Phim truyện – HẠNH PHÚC DUYÊN ĐƯA EPS07
12:00Phim Truyện – PHIÊN DỊCH VIÊN EPS28
13:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS75
14:00Nhạc Theo Chủ Đề
14:30Âm Nhạc Muôn Màu Eps02-2018
14:45MVs/Zoom
15:00Kpop
15:30Hạt Giống Âm Nhạc Eps01-2018
16:00Thực Đơn Vpop
17:00Thực Đơn Vpop
17:30Bánh Ga-tô Eps02 – 2018
18:00Phim Truyện – ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG EPS82 (P)
19:008 Văn Phòng Eps08
19:30Thanh Xuân Ký Eps 10
20:00Phim Truyện – PHIÊN DỊCH VIÊN EPS29 (P)
21:00Phim truyện – HẠNH PHÚC DUYÊN ĐƯA EPS08
22:00Thanh Xuân Ký Eps 10
22:30Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ EPS05-06
23:00Thực Đơn Vpop

 

Lịch phát sóng YAN TV 10/1/2018