12 August, 2020

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 21/7/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNgày mai trời lại nắng – Tập 71 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 2: Camargue 01:20Vì bạn xứng đáng 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 17 03:45Phim truyệnKẻ thù từ quá khứ – Tập 50 04:30Vui – khoẻ – có ích 05:10Phim truyệnNhững nàng dâu nổi loạn – …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/7/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNgày mai trời lại nắng – Tập 70 00:50Khám phá thế giới 01:20Úm ba la ra chữ gì? 02:10Lời tự sựNSND Thanh Hoa 03:00Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 16 03:45Phim truyện 04:30Điều ước thứ 7 05:10Phim truyệnNhững nàng dâu nổi loạn – Tập 29 06:00Vui – khoẻ – có ích 07:00Cà phê sáng 08:00Xả xì chétChiếc đồng …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/7/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNgày mai trời lại nắng – Tập 69 00:50Khám phá thế giớiThế gới qua góc nhìn khác – Tập 80 01:20Chiến sĩ 2020 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 15 03:45Phim truyệnKẻ thù từ quá khứ – Tập 49 04:30Vui – khoẻ – có ích 05:10Phim truyện 06:00Hãy chọn giá đúng 06:40Một phút và …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/7/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNgày mai trời lại nắng – Tập 67 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 78 01:20Đường lên đỉnh Olympia 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 13 03:45Phim truyệnKẻ thù từ quá khứ – Tập 47 04:30Ẩm thực kỳ thú 05:10Phim truyện 06:00Ông bố hoàn hảo 07:00Cà phê sáng 07:45Nét …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/7/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNgày mai trời lại nắng – Tập 66 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 77 01:20Ông bố hoàn hảo 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 12 03:45Phim truyệnKẻ thù từ quá khứ – Tập 46 04:30Hãy chọn giá đúng 05:10Phim truyện 06:00Vì bạn xứng đáng 07:00Cà phê sáng 07:45Nét …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/7/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNgày mai trời lại nắng – Tập 65 00:50Khám phá thế giớiThế gới qua góc nhìn khác – Tập 76 01:20Vui – khoẻ – có ích 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 11 03:45Phim truyệnKẻ thù từ quá khứ – Tập 45 04:30Đường lên đỉnh Olympia 05:10Phim truyệnBiệt đội Tơ hồng – Tập cuối …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/7/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNgày mai trời lại nắng – Tập 64 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 75: Thành phố Munich, Đức 01:20Vì bạn xứng đáng 02:10Hành trình di sảnTây Thiên Tam Đảo 03:00Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 10 03:45Phim truyệnKẻ thù từ quá khứ – Tập 44 04:30Vui – khoẻ – có ích 05:10Phim …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/7/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNgày mai trời lại nắng – Tập 63 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 74 “Bán đảo Crimea” 01:20Úm ba la ra chữ gì? 02:10Lời tự sựNSƯT Thanh Tú 03:00Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 9 03:45Phim truyệnYêu thì ghét thôi – Tập 9 04:30Điều ước thứ 7 05:10Phim truyệnNhững nàng dâu nổi …

Chi tiết