18 September, 2020

Lịch phát sóng VTV3

Lịch phát sóng VTV3 ngày 20/9/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNơi ánh dương soi chiếu – Tập 36 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 65 01:20Chiến sĩ 2020 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnHoa hồng trên ngực trái – Tập 18 03:45Phim truyệnChỉ dành cho em – Tập 5 04:30Vui – khoẻ – có ích 05:10Phim truyệnBa kiếp nhân duyên – Tập 27 06:00Hãy …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 19/9/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNơi ánh dương soi chiếu – Tập 35 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 64 01:20Vì bạn xứng đáng 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnHoa hồng trên ngực trái – Tập 17 03:45Phim truyệnChỉ dành cho em – Tập 4 04:30Đường lên đỉnh Olympia 05:10Phim truyệnBa kiếp nhân duyên – Tập 26 06:00Tường lửa …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 18/9/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNơi ánh dương soi chiếu – Tập 34 00:50Khám phá thế giớiThế gới qua góc nhìn khác – Tập 63 01:20Đường lên đỉnh Olympia 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnHoa hồng trên ngực trái – Tập 16 03:45Phim truyệnChỉ dành cho em – Tập 3 04:30Ẩm thực kỳ thú 05:10Phim truyệnBa kiếp nhân duyên – Tập 25 06:00Chị em …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 17/9/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNơi ánh dương soi chiếu – Tập 33 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 62 01:20Chị em chúng mình 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnHoa hồng trên ngực trái – Tập 15 03:45Phim truyệnChỉ dành cho em – Tập 2 04:30Hãy chọn giá đúng 05:10Phim truyệnBa kiếp nhân duyên – Tập 24 06:00Vì bạn …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 16/9/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNơi ánh dương soi chiếu – Tập 32 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 61 01:20Vui – khoẻ – có ích 03:00Phim truyệnHoa hồng trên ngực trái – Tập 14 03:45Phim truyệnChỉ dành cho em – Tập 1 04:30Đường lên đỉnh Olympia 05:10Phim truyệnBa kiếp nhân duyên – Tập 23 06:00Bài hát đầu tiên …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 15/9/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNơi ánh dương soi chiếu – Tập 31 00:50Khám phá thế giớiThế giới qua góc nhìn khác – Tập 60 01:20Vì bạn xứng đáng 03:00Phim truyệnHoa hồng trên ngực trái – Tập 13 03:45Phim truyệnKẻ thù từ quá khứ – Tập 98 04:30Vui – khoẻ – có ích 05:10Phim truyệnYêu trong đau thương – Tập 14 06:00Ẩm thực kỳ …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/9/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNơi ánh dương soi chiếu – Tập 30 00:50Khám phá thế giớiThế gới qua góc nhìn khác – Tập 59 01:20Úm ba la ra chữ gì? 02:10Lời tự sựCa sĩ Đàm Vĩnh Hưng 03:00Phim truyệnHoa hồng trên ngực trái – Tập 12 03:45Không thỏa hiệp 04:30Điều ước thứ 7 05:10Phim truyệnYêu trong đau thương – Tập 13 06:00Vui – …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTV3 ngày 13/9/2020

lich phat song vtv3 www.lichtruyenhinh.com

00:00Phim truyệnNơi ánh dương soi chiếu – Tập 29 00:50Khám phá thế giớiThế gới qua góc nhìn khác – Tập 58 01:20Chiến sĩ 2020 02:10Hành trình di sản 03:00Phim truyệnHoa hồng trên ngực trái – Tập 11 03:45Phim truyệnKẻ thù từ quá khứ – Tập 97 04:30Vui – khoẻ – có ích 05:10Phim truyệnBa kiếp nhân duyên – Tập 22 …

Chi tiết