nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng VOV1 ngày 8/1/2018

Lịch phát sóng VOV1 ngày 8/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
4h50-5h05
Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng

4h00-4h45
Ca nhạc chào bình minh (VOV3)

4h45-4h50
Vào ngày mới

4h45-4h50
Nhạc mở đầu – quốc ca

4h50-5h05
Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng

5h05-5h20
Bản tin (Trực tiếp)

5h20-5h25
Thời tiết Thủy văn biển

5h25-5h35
Biển đảo Việt Nam

5h35-5h45
Nông nghiệp và nông thôn

5h45-5h50
Quảng bá

5h50-5h59
Quảng cáo

5h59-6h00
Báo giờ

6h00-6h30
Thời sự sáng

6h30-7h00
Quân đội nhân dân

7h00-7h10
Quốc hội với cử tri

7h10-7h15
Quảng cáo

7h15-8h15
Theo dòng thời sự

8h15-8h25
Môi trường và phát triển

8h25-8h30
Quảng cáo

8h30-8h35
Bản tin Kinh tế

8h35-8h40
Quảng cáo

8h40-9h00
Thư viện âm nhạc (Tuần 1 và 3) Âm nhạc dân gian thế giới (Tuần 2 và 4)

9h00-9h45
Góc nhìn

9h45-9h50
Quảng bá

9h50-10h00
Dân tộc và phát triển

10h00-10h05
Bản tin

10h05 -10h20
Văn hóa giải trí

10h20-10h30
Pháp luật và đời sống

10h30-11h00
Vì an ninh Tổ quốc

11h00-11h05
Bản tin

11h05-11h15
Chính phủ với Người dân

11h15-11h20
Bản tin Thị trường giá cả

11h20-11h50
Thị trường tiêu dùng

11h50-12h00
Quảng cáo

12h00-13h00
Thời sự trưa

13h00-14h00
Theo dòng thời sự

14h00-14h05
Bản tin

14h05-14h15
Kinh tế

14h15-14h25
Bạn bè với Việt Nam

14h25-14h30
Quảng bá

14h30-14h35
Bản tin

14h35-14h45
Biển đảo Việt Nam

14h45-14h55
Nông nghiệp và Nông thôn

14h55-15h00
Quảng bá

15h00-15h15
Bản tin tổng hợp

15h15-15h45
Chuyên gia của bạn

15h45-16h00
Ca nhạc: Cung đàn quê hương

16h00- 16h05
Bản tin

16h05- 16h15
Chính phủ với Người dân

16h15- 16h30
Văn hóa giải trí

16h30- 16h35
Bản tin

16h35- 16h45
Pháp luật và đời sống

16h45- 16h55
Dân tộc và phát triển

16h55-17h00
Quảng bá

17h00-17h45
Điểm hẹn 17h

17h45-18h00
Quảng cáo

18h00-19h00
Thời sự chiều

19h00-19h10
Quốc hội với Cử tri

19h10-19h20
Kinh tế

19h20-19h30
Môi trường và phát triển

19h30-19h50
Ca nhạc: Bài ca chiến sỹ

19h50-19h55
Quảng bá

19h55-20h00
Quảng cáo

20h00-20h30
Vì an ninh Tổ quốc

20h30-21h00
Chuyên gia của bạn

21h00-21h30
Quân đội nhân dân

21h30-22h00
Thời sự đêm

22h00-23h00
Thức cùng sự kiện

23h00-23h05
Bản Tin

23h05-23h15
Rao sóng Quảng bá

23h15-23h45
Cảm nhận bài hát được nhiều người yêu thích

23h45-24h00
Bản tin cuối ngày + Quảng bá + Chào nhập hệ

24h00-4h00
Nhập Hệ VOV3

Lịch phát sóng VOV1 ngày 8/1/2018