nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng VOV1 ngày 7/1/2018

Lịch phát sóng VOV1 ngày 7/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
4h45-4h50
Nhạc mở đầu – quốc ca

4h50-5h05
Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng

5h05-5h20
Bản tin (Trực tiếp)

5h20-5h25
Thời tiết Thủy văn biển

5h25-5h35
Biển đảo Việt Nam

5h35-5h45
Nông nghiệp và nông thôn

5h45-5h50
Quảng bá

5h50-5h59
Quảng cáo

5h59-6h00
Báo giờ

6h00-6h30
Thời sự sáng

6h30-7h00
Quân đội nhân dân

7h00-7h25
Thế giới 7 ngày

7h25-7h30
Quảng cáo

7h30-8h00
Ca nhạc theo yêu cầu thính giả

8h00-8h30
Kịch truyền thanh

8h30-9h00
Ngôi nhà âm nhạc

9h00-9h15
Tin và báo chí toàn cảnh (trực tiếp)

9h15-10h00
Diễn đàn kinh tế

10h00-10h05
Bản tin

10h05-10h30
Tạp chí âm nhạc trẻ

10h30-10h45
Thể thao cuối tuần

10h45-11h00
Hồi âm thính giả

11h00-11h05
Bản tin

11h05-11h15
Người Việt ở nước ngoài với quê hương

11h15-11h20
Quảng bá + đệm

11h20-11h50
Chương trình quảng cáo

11h50-12h00
Quảng cáo

12h00-13h00
Thời sự trưa

13h00-13h30
Ngôi nhà âm nhạc

13h30-13h40
Tầm nhìn UNESCO

13h40-13h45
Quảng bá

13h45-14h30
Diễn đàn kinh tế

14h30-14h35
Bản tin

14h35-14h45
Biển đảo Việt Nam

14h45-14h55
Nông nghiệp và nông thôn

14h55-15h00
Quảng bá

15h00-15h15
Bản tin tổng hợp buổi chiều

15h15-15h45
Chuyên gia của bạn

15h45-16h00
Thể thao cuối tuần

16h00- 16h30
Tâm tình nơi Biên giới và Hải đảo

16h55-17h00
Quảng bá

16h30-16h55
Thế giới 7 ngày

17h00- 17h45
Bàn tròn âm nhạc

17h45-18h00
Quảng cáo

18h00-18h45
Thời sự chiều

18h45-19h00
Quảng cáo, Thời tiết

19h00-19h15
Thể thao cuối tuần

19h15-19h25
Kinh tế

19h25-19h35
Nhịp sống công nhân

19h35-19h45
Người Việt ở nước ngoài với quê hương

19h45-19h55
Tầm nhìn UNESCO

19h55-20h00
Quảng cáo

20h00-20h30
Tạp chí văn hoá thể thao công an

20h30-21h00
Chuyên gia của bạn

21h00-21h30
Quân đội nhân dân

21h30-22h00
Thời sự đêm

22h00-22h30
Ca nhạc theo yêu cầu thính giả

22h30-23h15
Bản tin Quân đội đọc chậm

23h15-23h45
Ca nhạc

23h45-24h00
Bản tin cuối ngày + Quảng bá + Chào nhập hệ

00h00-4h00
Nhập Hệ VOV3

4h00-4h45
Ca nhạc chào bình minh

4h45-4h50
Vào ngày mới

Lịch phát sóng VOV1 ngày 7/1/2018