nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng VOV1

Lịch phát sóng VOV

Lịch phát sóng VOV1 ngày 31/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 4h45-4h50 Nhạc mở đầu – quốc ca 4h50-5h05 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – Giới thiệu sóng 5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp) 5h20-5h25 Thời tiết Thủy văn biển 5h25-5h35 Biển đảo Việt Nam 5h35-5h45 Nông nghiệp và nông thôn 5h45-5h50 Quảng bá 5h50-5h59 Quảng cáo 5h59-6h00 Báo giờ 6h00-6h30 Thời sự …

Read More »

Lịch phát sóng VOV1 ngày 30/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 4h50-5h05 Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng 5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp) 5h20-5h25 Thời tiết Thủy văn biển 5h25-5h35 Biên giới xanh 5h35-5h45 Nông nghiệp và nông thôn 5h45-5h50 Quảng bá 5h50-5h59 Quảng cáo 5h59-6h00 Báo giờ 6h00-6h30 Thời sự sáng 6h30-7h00 Quân đội nhân dân 7h00-7h10 Quốc hội với …

Read More »

Lịch phát sóng VOV1 ngày 29/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 4h50-5h05 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 4h00-4h45 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 4h45-4h50 Vào ngày mới 4h45-4h50 Nhạc mở đầu – quốc ca 4h50-5h05 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp) 5h20-5h25 Thời tiết Thủy văn biển 5h25-5h35 …

Read More »

Lịch phát sóng VOV1 ngày 28/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 4h45-4h50 Nhạc mở đầu – quốc ca 4h50-5h05 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp) 5h20-5h25 Thời tiết Thủy văn biển 5h25-5h35 Biển đảo Việt Nam 5h35-5h45 Nông nghiệp và nông thôn 5h45-5h50 Quảng bá 5h50-5h59 Quảng cáo 5h59-6h00 Báo giờ 6h00-6h30 Thời sự …

Read More »

Lịch phát sóng VOV1 ngày 27/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 4h45-4h50 Nhạc mở đầu – quốc ca 4h50-5h05 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp) 5h20-5h25 Thời tiết Thủy văn biển 5h25-5h35 Biên giới xanh 5h35-5h45 Nông nghiệp và nông thôn 5h45-5h50 Quảng bá 5h50-5h59 Quảng cáo 5h59-6h00 Báo giờ 6h00-6h30 Thời sự sáng …

Read More »

Lịch phát sóng VOV1 ngày 26/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 4h45-4h50 Nhạc mở đầu – quốc ca 4h50-5h05 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp) 5h20-5h25 Thời tiết thủy văn biển 5h25-5h35 Biển đảo Việt Nam 5h35-5h45 Nông nghiệp và nông thôn 05h45-05h50 Quảng bá 5h50-5h59 Quảng cáo 5h59-6h00 Báo giờ 6h00-6h30 Thời sự …

Read More »

Lịch phát sóng VOV1 ngày 25/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 4h45-4h50 Nhạc mở đầu – quốc ca 4h50-5h05 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp) 5h20-5h25 Thời tiết Thủy văn biển 5h25-5h35 Biên giới xanh 5h35-5h45 Nông nghiệp và nông thôn 5h45-5h50 Quảng bá 5h50-5h59 Quảng cáo 5h59-6h00 Báo giờ 6h00-6h30 Thời sự sáng …

Read More »

Lịch phát sóng VOV1 ngày 24/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 4h45-4h50 Nhạc mở đầu – quốc ca 4h50-5h05 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – Giới thiệu sóng 5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp) 5h20-5h25 Thời tiết Thủy văn biển 5h25-5h35 Biển đảo Việt Nam 5h35-5h45 Nông nghiệp và nông thôn 5h45-5h50 Quảng bá 5h50-5h59 Quảng cáo 5h59-6h00 Báo giờ 6h00-6h30 Thời sự …

Read More »