nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng VOV TV

Lịch phát sóng VOV

Lịch phát sóng VOV TV ngày 31/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 10H00 – 10H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY 0H00 – 0H05 NHÌN RA THẾ GIỚI 0H00 – 0H05 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 NHÌN RA THẾ GIỚI 0H00 – 0H05 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY 0H00 – 0H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 …

Read More »

Lịch phát sóng VOV TV ngày 30/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 7H20 – 7H35 CLIP HOT 5H35 – 6H10 HẬU TRƯỜNG SHOWBIZ 19H55 – 20H05 TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM 9H25 – 9H35 TIỂU ĐIỂM GIAO THÔNG 19H45 – 20h05 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 PHIM TRUYỆN 0H00 – 0H05 NHÌN RA THẾ GIỚI 7H35 – 7H55 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG …

Read More »

Lịch phát sóng VOV TV ngày 29/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 15H10 – 15H15 BẢN TIN TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 16H45 – 17H00 NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN 10H05 – 10H30 VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI 0H00 – 0H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 KINH TẾ 24H 0H00 – 0H05 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO …

Read More »

Lịch phát sóng VOV TV ngày 28/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 5H00 – 5H05 CHÀO CỜ 5H05 – 5H20 THỂ DỤC BUỔI SÁNG 5H20 – 6H05 PHIM TRUYỆN 6H05 – 6H10 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY Phát lại 6H10 – 6H20 XE VÀ GIAO THÔNG Phát lại 6H20 – 6H25 SẮC MÀU CUỘC SỐNG 6H25 – 6H30 GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI 6H30 – 7H10 …

Read More »

Lịch phát sóng VOV TV ngày 27/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 0H05 – 0H10 SẮC MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG 5H00 – 5H05 CHÀO CỜ 5H05 – 5H20 THỂ DỤC BUỔI SÁNG 5H20 – 6H05 PHIM TRUYỆN 6H05 – 6H10 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY Phát lại 6H10 – 6H20 KINH TẾ 24H Phát lại 6H20 – 6H25 SẮC …

Read More »

Lịch phát sóng VOV TV ngày 26/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 7H20 – 7H35 ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH Phát lại 19H30 – 19H45 CLIP HOT – SỐ 17 22H00 – 22H10 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO 0H00 – 0H05 THẾ GIỚI 24H 0H00 – 0H05 BẢN TIN MÔI TRƯỜNG 0H00 – 0H05 BẢN TIN TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 5H00 – 5H05 CHÀO CỜ …

Read More »

Lịch phát sóng VOV TV ngày 25/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 18H40 – 19H00 HOT CLIP 14H25 – 14H30 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY 0H00 – 0H05 CLIP HOT 0H00 – 0H05 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 BẢO HIỂM XÃ HỘI – TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY 5H00 – 5H05 CHÀO CỜ 5H05 – …

Read More »

Lịch phát sóng VOV TV ngày 24/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 10H00 – 10H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY 0H00 – 0H05 NHÌN RA THẾ GIỚI 0H00 – 0H05 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 NHÌN RA THẾ GIỚI 0H00 – 0H05 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY 0H00 – 0H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG 0H00 – 0H05 …

Read More »