nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng VOV TV ngày 7/1/2018

Lịch phát sóng VOV TV ngày 7/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
5H00 – 5H05 CHÀO CỜ
5H05 – 5H20 THỂ DỤC BUỔI SÁNG
5H20 – 6H05 PHIM TRUYỆN
6H05 – 6H10 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY Phát lại
6H10 – 6H20 XE VÀ GIAO THÔNG Phát lại
6H20 – 6H25 SẮC MÀU CUỘC SỐNG
6H25 – 6H30 GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
6H30 – 7H10 CHECK IN Phát lại
7H10 – 8H00 PHIM TRUYỆN
8H00 – 8H15 CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Phát lại
8H15 – 9H45 PHIM TRUYỆN VIỆT NAM
9H45 – 10H00 ĐIỂM NÓNG Phát lại
10H00 – 10H10 ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN Phát lại
10H10 – 10H55 PHIM TRUYỆN
10H55 – 11H10 THỰC PHẨM SẠCH CHO NGƯỜI VIỆT
11H10 – 11H20 GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
11H20 – 11H30 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY
11H30 – 11H50 NHÌN RA THẾ GIỚI
11H50 – 12H10 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
12H10 – 12H55 PHIM TRUYỆN
12H55 – 13H10 BẤT ĐỘNG SẢN
13H10 – 13H30 VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI Phát lại
13H30 – 13H40 ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN Phát lại
13H45 – 14H00 CLIP HOT
13H40 – 13H45 BẢN TIN TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
14H00 – 14H15 KẾT NỐI VOV Phát lại
14H15 – 14H20 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY Phát lại
14H20 – 14H35 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO Phát lại
14H35 – 14H55 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG Phát lại
14H55 – 15H15 ĐIỆN ẢNH VÀ SAO
15H15 – 16H00 PHIM TRUYỆN
16h00 – 16h30 NGHỆ THUẬT 21
16h30 – 16H45 MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN
16H45 – 17H00 CLIP HOT
17H00 – 17H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG
17H05 – 17H20 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO Phát lại
17H20 – 17H40 ĐIỂM NÓNG
17H40 – 17H50 THỰC PHẨM SẠCH CHO NGƯỜI VIỆT
17H50 – 18H00 GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI Phát lại
18H00 – 18H25 THANH NIÊN
18H25 – 18H45 CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Phát lại
19H00 – 19H45 PHIM TRUYỆN
18H45 – 19H00 TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG Phát lại
19H45 – 20H00 CHỐNG BUÔN LẬU – HÀNG GIẢ – GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU
20H00 – 20H20 CÂU CHUYỆN TRÁI TIM
20H20 – 20H45 NGHỆ THUẬT VÀ CUỘC SỐNG
20H45 – 21H30 PHIM TRUYỆN
21H30 – 21H50 TIỀM NĂNG TỎA SÁNG
21H50 – 21H55 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY Phát lại
21H55 – 22H10 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG Phát lại
22H30 – 23H15 PHIM TRUYỆN
22H10 – 22H30 ĐIỆN ẢNH VÀ SAO Phát lại
23H15 – 23H30 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO Phát lại
23H55 – 24H00 NHÌN RA THẾ GIỚI

Lịch phát sóng VOV TV ngày 7/1/2018