nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng VOV TV ngày 10/1/2018

Lịch phát sóng VOV TV ngày 10/1/2018

GIỜ PHÁT SÓNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
10H00 – 10H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG
0H00 – 0H05 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY
0H00 – 0H05 NHÌN RA THẾ GIỚI
0H00 – 0H05 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG
0H00 – 0H05 NHÌN RA THẾ GIỚI
0H00 – 0H05 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY
0H00 – 0H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG
0H00 – 0H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG
5H00 – 5H05 CHÀO CỜ
5H10 – 5H20 THỂ DỤC BUỔI SÁNG
5H20 – 6H05 PHIM TRUYỆN
6H05 – 6H10 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY Phát lại
6H10 – 6H20 XE VÀ GIAO THÔNG Phát lại
6H20 – 6H25 SẮC MÀU CUỘC SỐNG
6H25 – 7H10 S HÔM NAY Phát lại
7H10 – 8H00 PHIM TRUYỆN
8H00 – 8H15 BẤT ĐỘNG SẢN
8H15 – 8H35 ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM Phát lại
8H35 – 8H55 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG Phát lại
8H55 – 9H10 GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
9H10 – 9H25 CLIP HOT
9H25 – 9H50 VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP Phát lại
9H50 – 10H00 TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG Phát lại
10H00 – 10H10 BẢN TIN THẾ GIỚI 24H
10H10 – 10H55 PHIM TRUYỆN
10H55 – 11H00 BẢN TIN MÔI TRƯỜNG
11H00 – 11H20 NGHỆ THUẬT VÀ CUỘC SỐNG
11H30 – 11H45 TIN TỨC 63 TỈNH THÀNH
11H20 – 11H30 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY
11H45 – 11H55 THẾ GIỚI 24H Phát lại
12H10 – 12H55 PHIM TRUYỆN
11H55 – 12H10 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
12H55 – 13H10 BẤT ĐỘNG SẢN
12H25 – 13H10 PHIM TRUYỆN
13H10 – 13H30 NHÌN RA THẾ GIỚI
13H30 – 13H50 S TIÊU ĐIỂM Phát lại
13H50 – 14H00 TỰ HÀO HÀNG VIỆT Phát lại
14H00 – 14H15 TIN TỨC 63 TỈNH THÀNH Phát lại
14H15 – 14H25 BẢN TIN THẾ GIỚI 24H Phát lại
14H25 – 14H35 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO Phát lại
14H35 – 14H55 MUÔN MÀU CUỘC SỐNG
15H15 – 16H00 PHIM TRUYỆN
14H55 – 15H15 VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI
16H00 – 16H30 CHECK IN Phát lại
16H30 – 16H45 MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN
16H45 – 17H00 CLIP HOT
17H00 – 17H05 SẮC MÀU CUỘC SỐNG
17H05 – 17H15 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO Phát lại
17H15 – 17H40 ĐIỆN ẢNH VÀ SAO Phát lại
17H40 – 17H50 CHỐNG BUÔN LẬU – HÀNG GIẢ – GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU
17H50 – 18H00 GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
18H00 – 18H45 S HÔM NAY
18H45 – 19H00 BẢN TIN THỜI SỰ
19H00 – 19H50 PHIM TRUYỆN
19H50 – 20H00 KINH TẾ 24H
20H05 – 20H15 BẤT ĐỘNG SẢN
20H15 – 20H45 GÓC NHÌN VĂN HÓA
20H45 – 21H30 PHIM TRUYỆN
21H30 – 22H10 S HÔM NAY Phát lại
22H10 – 22H30 VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI
22H30 – 23H15 PHIM TRUYỆN
23H15 – 23H25 CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO Phát lại
23H25 – 23H50 NHÌN RA THẾ GIỚI
23H50 – 23H55 SẮC MÀU CUỘC SỐNG Phát lại
23H55 – 24H00 RAO SÓNG

Lịch phát sóng VOV TV ngày 10/1/2018