5 March, 2021

Lịch phát sóng VTC1

Lịch phát sóng VTC

Lịch phát sóng VTC1 ngày 29/6/2020

1024 w x 500 h

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 NHÀ MÁT 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 ALO BÁC SỸ 24 07:10-07:55 TẠP CHÍ TỔNG HỢP 08:05-08:35 GIỜ HƯỚNG NGHIỆP 08:45-08:55 ĐƯỜNG …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 28/6/2020

1024 w x 500 h

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 Alo bác sỹ 07:00-07:05 SỐNG KẾT NỐI 07:10-07:25 Góc nhìn khán giả 07:30-08:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 27/6/2020

1024 w x 500 h

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 Alo bác sỹ 07:00-07:05 SỐNG KẾT NỐI 07:10-07:25 Góc nhìn khán giả 07:30-08:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 26/6/2020

1024 w x 500 h

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 CẬN CẢNH 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 SỐNG KẾT NỐI 07:10-07:25 Góc nhìn khán giả 07:30-08:00 SỐNG CHUNG VỚI LŨ 08:05-08:35 ĐƯỜNG …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 26/6/2020

1024 w x 500 h

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 CẬN CẢNH 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 SỐNG KẾT NỐI 07:10-07:25 Góc nhìn khán giả 07:30-08:00 SỐNG CHUNG VỚI LŨ 08:05-08:35 ĐƯỜNG …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 25/6/2020

1024 w x 500 h

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 GÓC NHÌN CUỘC SỐNG 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 ALO BÁC SỸ 24 07:00-07:05 SỐNG KẾT NỐI 07:10-07:25 Góc nhìn khán giả …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 21/6/2020

1024 w x 500 h

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 Alo bác sỹ 07:00-07:05 SỐNG KẾT NỐI 07:10-07:25 Góc nhìn khán giả 07:30-08:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng VTC1 ngày 20/6/2020

1024 w x 500 h

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 PHIM TÀI LIỆU 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 SỐNG KẾT NỐI 07:10-07:25 Góc nhìn khán giả 07:30-08:00 GIỜ HƯỚNG NGHIỆP 08:00-08:30 ĐƯỜNG …

Chi tiết