nGày 21/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/2/2015

00:45 HOÀNG TỬ GÁC MÁI – Tập 6 (Hàn Quốc) 01:45 YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 11 (Đài Loan) 02:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 66 (Trung Quốc) 03:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 207 (Đài Loan) 04:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 208 (Đài Loan) 05:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 67 (Trung Quốc) 06:45 YÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/2/2015

00:45 HOÀNG TỬ GÁC MÁI – Tập 5 (Hàn Quốc) 01:45 YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 10 (Đài Loan) 02:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 65 (Trung Quốc) 03:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 205 (Đài Loan) 04:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 206 (Đài Loan) 05:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 66 (Trung Quốc) 06:45 YÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/2/2015

00:45 HOÀNG TỬ GÁC MÁI – Tập 4 (Hàn Quốc) 01:45 YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 9 (Đài Loan) 02:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 64 (Trung Quốc) 03:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 203 (Đài Loan) 04:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 204 (Đài Loan) 05:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 65 (Trung Quốc) 06:45 YÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/2/2015

00:45 HOÀNG TỬ GÁC MÁI – Tập 3 (Hàn Quốc) 01:45 YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 8 (Đài Loan) 02:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 63 (Trung Quốc) 03:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 201 (Đài Loan) 04:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 202 (Đài Loan) 05:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 64 (Trung Quốc) 06:45 YÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV 9 ngày 29/12/2014

00:15 MƯU ĐỒ HOẠN QUAN – TẬP 17 01:15 CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO – TẬP 8 02:15 THÁM TỬ THẦN TOÁN – TẬP 6 03:15 ĐÔNG CUNG TÂY LƯỢC – TẬP 20 04:15 ĐÔNG CUNG TÂY LƯỢC – TẬP 21 05:15 MƯU ĐỒ HOẠN QUAN – TẬP 14 06:15 MƯU ĐỒ HOẠN QUAN – TẬP 15 07:15 CÔNG CHÚA GIÁ …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/1/2015

00:45 BÍ MẬT GIA ĐÌNH HỌ KHAN – Tập 52 (Ấn Độ) 01:45 YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 4 (Đài Loan) 02:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 59 (Trung Quốc) 03:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 193 (Đài Loan) 04:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 194 (Đài Loan) 05:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 60 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/1/2015

00:45 BÍ MẬT GIA ĐÌNH HỌ KHAN – Tập 51 (Ấn Độ) 01:45 YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 3 (Đài Loan) 02:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 58 (Trung Quốc) 03:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 191 (Đài Loan) 04:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 192 (Đài Loan) 05:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 59 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/1/2015

00:45 BÍ MẬT GIA ĐÌNH HỌ KHAN – Tập 50 (Ấn Độ) 01:45 YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 2 (Đài Loan) 02:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 57 (Trung Quốc) 03:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 189 (Đài Loan) 04:45 KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG – Tập 190 (Đài Loan) 05:45 TÂN TAM QUỐC – Tập 58 (Trung Quốc) …

Read More »