nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 23 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 25 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 26 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 9 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 22 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 10 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 22 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 23 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 24 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 8 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 21 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 9 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 21 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 21 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 22 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 7 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 20 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 8 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 20 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 19 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 20 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 6 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 19 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 7 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 19 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 17 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 18 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 5 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 18 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 6 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 18 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 16 (Đài Loan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 97 (Cuối) (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 4 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 17 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 5 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 17 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 15 (Đài Loan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 96 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 3 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 16 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 4 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 16 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 14 (Đài Loan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 95 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 2 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 15 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 3 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – …

Read More »