nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 27 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 30 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 34 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 34 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 25 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 16 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 26 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 29 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 33 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 33 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 24 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 15 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 25 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 28 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 32 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 32 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 23 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 14 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 24 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 27 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 31 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 31 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 22 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 13 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 23 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 26 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 30 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 30 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 21 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 12 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 22 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 25 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 29 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 29 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 20 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 11 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 21 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 24 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 28 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 28 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 19 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 10 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 20 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 23 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 27 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 27 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 18 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 9 (Thái Lan) …

Read More »