nGày 21/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tâp 3 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 147 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 40 (cuối) (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 20 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 18 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 20 (Đài Loan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tâp 2 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 146 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 39 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 19 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 17 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 19 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tâp 1 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 145 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 38 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 18 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 16 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 18 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/3/2018

00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 30 (Cuối) (Singapore) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 144 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 37 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 17 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 15 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 17 (Đài Loan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/3/2018

00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 29 (Singapore) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 143 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 36 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 16 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 14 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 16 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/3/2018

00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 28 (Singapore) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 142 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 35 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 15 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 13 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 15 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 8 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 150 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 5 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 25 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 23 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 25 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/3/2018

00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 26 (Singapore) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 140 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 33 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 13 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 11 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 13 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »