nGày 20/02/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/1/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 23 (Đài Loan) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 50 (Đài Loan) 02:00:00 KHANG HY VI HÀNH – Tập 40 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 16 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 2 (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 22 (Đài Loan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/1/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 21 (Đài Loan) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 49 (Đài Loan) 02:00:00 KHANG HY VI HÀNH – Tập 39 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 15 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 1 (Trung Quốc) 05:00:00 CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 9 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/1/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 20 (Đài Loan) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 48 (Đài Loan) 02:00:00 KHANG HY VI HÀNH – Tập 38 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 14 (Mexico) 04:00:00 CỬU CHÂU THIÊN KHÔNG THÀNH – Tập 20 (Cuối) (Trung Quốc) 05:00:00 CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 8 (Thái …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/1/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 19 (Đài Loan) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 47 (Đài Loan) 02:00:00 KHANG HY VI HÀNH – Tập 37 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 13 (Mexico) 04:00:00 CỬU CHÂU THIÊN KHÔNG THÀNH – Tập 19 (Trung Quốc) 05:00:00 CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 7 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/1/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 18 (Đài Loan) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 46 (Đài Loan) 02:00:00 KHANG HY VI HÀNH – Tập 36 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 12 (Mexico) 04:00:00 CỬU CHÂU THIÊN KHÔNG THÀNH – Tập 18 (Trung Quốc) 05:00:00 CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 6 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/1/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 17 (Đài Loan) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 45 (Đài Loan) 02:00:00 KHANG HY VI HÀNH – Tập 35 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 11 (Mexico) 04:00:00 CỬU CHÂU THIÊN KHÔNG THÀNH – Tập 17 (Trung Quốc) 05:00:00 CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 5 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/1/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 16 (Đài Loan) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 44 (Đài Loan) 02:00:00 KHANG HY VI HÀNH – Tập 34 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 10 (Mexico) 04:00:00 CỬU CHÂU THIÊN KHÔNG THÀNH – Tập 16 (Trung Quốc) 05:00:00 CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 4 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/1/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 15 (Đài Loan) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 43 (Đài Loan) 02:00:00 KHANG HY VI HÀNH – Tập 33 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 9 (Mexico) 04:00:00 CỬU CHÂU THIÊN KHÔNG THÀNH – Tập 15 (Trung Quốc) 05:00:00 CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 3 (Thái Lan) …

Read More »