nGày 24/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 26/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 36 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 61 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 15 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 56 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 23 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 34 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 35 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 60 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 14 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 55 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 22 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 33 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 33 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 58 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 12 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 53 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 20 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 31 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 32 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 57 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 11 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 52 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 19 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 30 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 31 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 56 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 10 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 51 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 18 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 29 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 30 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 55 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 9 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 50 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 17 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 28 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 29 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 54 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 8 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 49 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 16 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 27 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 28 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 53 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 7 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 48 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 15 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 26 (Trung Quốc) …

Read More »