nGày 21/07/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/6/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 6 (Singapore) 01:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 47 (Thái Lan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 14 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 14 (Hàn Quốc) 04:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 48 (Thái Lan) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 11 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 6 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/6/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 5 (Singapore) 01:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 46 (Thái Lan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 13 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 13 (Hàn Quốc) 04:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 47 (Thái Lan) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 10 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 5 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/6/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 4 (Singapore) 01:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 45 (Thái Lan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 12 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 12 (Hàn Quốc) 04:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 46 (Thái Lan) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 9 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 4 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/6/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 3 (Singapore) 01:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 44 (Thái Lan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 11 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 11 (Hàn Quốc) 04:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 45 (Thái Lan) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 8 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 3 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/6/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 2 (Singapore) 01:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 43 (Thái Lan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 10 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 10 (Hàn Quốc) 04:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 44 (Thái Lan) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 7 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 2 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/6/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 1 (Singapore) 01:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 42 (Thái Lan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 9 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 9 (Hàn Quốc) 04:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 43 (Thái Lan) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 6 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 1 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/6/2018

00:00:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 89 (Cuối) (Philippines) 01:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 41 (Thái Lan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 8 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 8 (Hàn Quốc) 04:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 42 (Thái Lan) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 5 (Trung Quốc) 06:00:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/6/2018

00:00:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 88 (Philippines) 01:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 40 (Thái Lan) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 7 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 7 (Hàn Quốc) 04:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 41 (Thái Lan) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 4 (Trung Quốc) 06:00:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 88 …

Read More »