nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 61 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 75 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 76 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 97 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 15 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 8 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 60 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 73 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 74 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 96 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 14 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 7 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 59 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 71 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 72 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 95 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 13 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 6 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 58 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 69 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 70 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 94 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 12 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 5 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 57 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 67 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 68 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 93 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 11 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 4 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 56 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 65 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 66 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 92 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 10 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 3 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 55 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 63 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 64 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 91 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 9 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 2 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 54 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 61 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 62 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 90 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 8 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 1 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »