nGày 24/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 44 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 69 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 23 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 5 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 6 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 43 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 68 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 22 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 63 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 4 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 5 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 42 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 67 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 21 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 62 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 3 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 4 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 31/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 41 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 66 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 20 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 61 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 2 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tâp 3 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 40 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 65 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 19 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 60 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 1 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tâp 2 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 39 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 64 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 18 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 59 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 26 (CuỐi)(Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tâp 1 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 38 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 63 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 17 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 58 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 25 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 36 (Cuối) (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/12/2017

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 37 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 62 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 16 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 57 (Hàn Quốc) 04:00 VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 24 (Thái Lan) 05:00 BAO THANH THIÊN – Tập 35 (Trung Quốc) …

Read More »