nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 26/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 31 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 41 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 42 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 17 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 30 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 18 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 30 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 39 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 40 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 16 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 29 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 17 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 29 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 37 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 38 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 15 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 28 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 16 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 28 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 35 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 36 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 14 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 27 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 15 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 27 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 33 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 34 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 13 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 26 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 14 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 26 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 31 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 32 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 12 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 25 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 13 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 25 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 29 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 30 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 11 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 24 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 12 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/9/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 24 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 27 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 28 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 10 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 23 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 11 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »