nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 26/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 35 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 38 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 42 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 42 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 33 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 24 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 34 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 37 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 41 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 41 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 32 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 23 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 33 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 36 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 40 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 40 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 31 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 22 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 32 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 35 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 39 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 39 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 30 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 21 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 31 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 34 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 38 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 38 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 29 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 20 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 30 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 33 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 37 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 37 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 28 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 19 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 29 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 32 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 36 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 36 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 27 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 18 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 28 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 31 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 35 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 35 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 26 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan) …

Read More »