nGày 21/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 31/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 12 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 154 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 9 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 29 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 27 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 29 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 11 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 153 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 8 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 28 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 26 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 28 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 10 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 152 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 7 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 27 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 25 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 27 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 9 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 151 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 6 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 26 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 24 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 26 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 26/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 7 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 149 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 4 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 24 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 22 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 24 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 6 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 148 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 3 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 23 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 21 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 23 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 5 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 147 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 2 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 22 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 20 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 22 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/3/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 4 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 148 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 1 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 21 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 19 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 21 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »