nGày 24/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/5/2017

00:00 YÊU KHÔNG HỐI HẬN – Tập 87 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 12 (Ấn Độ) 02:00 THỢ SĂN THÀNH PHỐ – Tâp 2 (Trung Quốc) 03:00 MỘC LAN THỜI @ – Tập 75 (Hàn Quốc) 04:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 5 (Thái Lan) 05:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 16 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/5/2017

00:00 YÊU KHÔNG HỐI HẬN – Tập 86 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 11 (Ấn Độ) 02:00 THỢ SĂN THÀNH PHỐ – Tâp 1 (Trung Quốc) 03:00 MỘC LAN THỜI @ – Tập 74 (Hàn Quốc) 04:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 4 (Thái Lan) 05:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 15 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/5/2017

00:00 YÊU KHÔNG HỐI HẬN – Tập 85 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 10 (Ấn Độ) 02:00 ĐẢ NỮ KHUYNH THÀNH – Tập 42 (Cuối) (Hong Kong) 03:00 MỘC LAN THỜI @ – Tập 73 (Hàn Quốc) 04:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 3 (Thái Lan) 05:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 14 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/5/2017

00:00 YÊU KHÔNG HỐI HẬN – Tập 84 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 9 (Ấn Độ) 02:00 ĐẢ NỮ KHUYNH THÀNH – Tập 41 (Hong Kong) 03:00 MỘC LAN THỜI @ – Tập 72 (Hàn Quốc) 04:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 2 (Thái Lan) 05:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 13 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/5/2017

00:00 YÊU KHÔNG HỐI HẬN – Tập 83 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 8 (Ấn Độ) 02:00 ĐẢ NỮ KHUYNH THÀNH – Tập 40 (Hong Kong) 03:00 MỘC LAN THỜI @ – Tập 71 (Hàn Quốc) 04:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 1 (Thái Lan) 05:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 12 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/5/2017

00:00 YÊU KHÔNG HỐI HẬN – Tập 82 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 7 (Ấn Độ) 02:00 ĐẢ NỮ KHUYNH THÀNH – Tập 39 (Hong Kong) 03:00 MỘC LAN THỜI @ – Tập 70 (Hàn Quốc) 04:00 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI – Tập 89 (Cuối) (Philippines) 05:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 11 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/5/2017

00:00 YÊU KHÔNG HỐI HẬN – Tập 81 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 6 (Ấn Độ) 02:00 ĐẢ NỮ KHUYNH THÀNH – Tập 38 (Hong Kong) 03:00 MỘC LAN THỜI @ – Tập 69 (Hàn Quốc) 04:00 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI – Tập 88 (Philippines) 05:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 10 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/5/2017

00:00 YÊU KHÔNG HỐI HẬN – Tập 80 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 5 (Ấn Độ) 02:00 ĐẢ NỮ KHUYNH THÀNH – Tập 37 (Hong Kong) 03:00 MỘC LAN THỜI @ – Tập 68 (Hàn Quốc) 04:00 CON GÁI CỦA CHỒNG TÔI – Tập 87 (Philippines) 05:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 9 (Trung Quốc) …

Read More »