nGày 21/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 8 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 101 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 49 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 70 (Hàn Quốc) 04:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 1 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 25 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 9 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 102 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 50 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 71 (Hàn Quốc) 04:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 2 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 26 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 7 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 100 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 48 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 69 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 30 (Cuối) (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 24 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 6 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 99 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 47 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 68 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 29 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 23 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 5 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 98 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 46 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 28 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 22 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 4 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 97 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 45 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 27 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 21 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tâp 3 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 96 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 44 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 65 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 26 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 20 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tâp 2 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 95 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 43 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 25 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 19 (Trung …

Read More »