nGày 21/07/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 22 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 11 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 30 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 30 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 12 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 27 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 22 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 21 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 10 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 29 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 29 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 11 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 26 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 21 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 20 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 9 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 28 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 28 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 10 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 25 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 20 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 19 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 8 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 27 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 27 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 9 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 24 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 19 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 18 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 7 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 26 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 26 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 8 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 23 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 18 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 17 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 6 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 25 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 25 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 7 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 22 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 17 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 16 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 5 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 24 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 24 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 6 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 21 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 16 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 15 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 4 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 23 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 23 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 5 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 20 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 15 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »