nGày 24/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 52 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 77 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 31 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 72 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 13 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 14 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 51 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 76 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 30 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 71 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 12 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 13 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 50 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 75 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 29 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 70 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 11 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 12 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 49 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 74 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 28 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 69 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 10 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 11 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 48 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 73(Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 27 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 68 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 9 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 10 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 47 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 72 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 26 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 8 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 9 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 46 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 71 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 25 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 7 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 8 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 45 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 70 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 24 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 65 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 6 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 7 (Trung …

Read More »