nGày 21/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 20 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 164 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 17 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 37 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 35 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 37 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 19 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 163 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 16 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 36 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 34 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 36 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 18 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 162 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 15 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 35 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 33 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 35 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 17 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 161 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 14 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 34 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 32 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 34 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 16 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 160 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 13 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 33 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 31 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 33 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 15 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 159 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 12 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 32 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 30 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 32 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 14 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 158 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 11 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 31 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 29 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 31 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 13 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 157 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 10 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 30 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 28 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 30 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »