nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 45 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 48 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 8 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 52 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 43 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 34 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 44 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 47 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 7 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 51 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 42 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 33 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 43 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 46 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 6 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 50 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 41 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 32 (Thái Lan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 31/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 40 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 43 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tâp 3 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 47 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 38 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 29 (Thái …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 39 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 42 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tâp 2 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 46 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 37 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 28 (Thái …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 38 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 41 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tâp 1 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 45 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 36 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 27 (Thái …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 37 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 40 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 44 (Cuối) (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 44 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 35 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 26 (Thái …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/8/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 36 (Thái Lan) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 39 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 43 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 43 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 34 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 25 (Thái Lan) …

Read More »