nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 28 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 21 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 22 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 42 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 21 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 27 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 19 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 20 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 41 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 20 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 26 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 17 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 18 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 40 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 19 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 25 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 15 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 16 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 39 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 18 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 24 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 13 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 14 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 38 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 17 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 23 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 11 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 12 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 37 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 16 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 22 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 9 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 10 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 36 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 15 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 21 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 7 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 8 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 35 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 14 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »