nGày 18/10/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 57 (Philippines) 01:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 9 (Thái Lan) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 14 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 74 (Hàn Quốc) 04:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 10 (Thái Lan) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 27 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 54 (Philippines) 01:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 6 (Thái Lan) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 11 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 71 (Hàn Quốc) 04:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 7 (Thái Lan) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 24 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 53 (Philippines) 01:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 5 (Thái Lan) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 10 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 70 (Hàn Quốc) 04:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 6 (Thái Lan) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 23 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 52 (Philippines) 01:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 4 (Thái Lan) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 9 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 69 (Hàn Quốc) 04:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 5 (Thái Lan) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 22 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 51 (Philippines) 01:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tâp 3 (Thái Lan) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 8 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 68 (Hàn Quốc) 04:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 4 (Thái Lan) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 21 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 50 (Philippines) 01:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tâp 2 (Thái Lan) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 7 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tâp 3 (Thái Lan) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 20 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 49 (Philippines) 01:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tâp 1 (Thái Lan) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 6 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tâp 2 (Thái Lan) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 19 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 47 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 61 (Singapore) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 4 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 62 (Cuối) (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 17 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »