nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/4/2019

00:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 12 (Singapore) 01:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 16 (Singapore) 02:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 17 (Singapore) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 76 (Đài Loan) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 25 (Mexico) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 61 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/4/2019

00:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 11 (Singapore) 01:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 14 (Singapore) 02:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 15 (Singapore) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 75 (Đài Loan) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 24 (Mexico) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 60 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/4/2019

00:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 10 (Singapore) 01:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 12 (Singapore) 02:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 13 (Singapore) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 74 (Đài Loan) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 23 (Mexico) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 59 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/4/2019

00:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 7 (Singapore) 01:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 6 (Singapore) 02:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 7 (Singapore) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 71 (Đài Loan) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 20 (Mexico) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 56 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/4/2019

00:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 6 (Singapore) 01:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 4 (Singapore) 02:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 5 (Singapore) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 70 (Đài Loan) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 19 (Mexico) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 55 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/4/2019

00:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 5 (Singapore) 01:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 2 (Singapore) 02:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 3 (Singapore) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 69 (Đài Loan) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 18 (Mexico) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 54 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/4/2019

00:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 4 (Singapore) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 73 (Cuối) (Đài Loan) 02:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 1 (Singapore) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 68 (Đài Loan) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 17 (Mexico) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 53 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/4/2019

00:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 3 (Singapore) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 71 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 72 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 67 (Đài Loan) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 16 (Mexico) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 52 …

Read More »