nGày 21/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 79 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 24 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 30 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 19 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 14 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 51 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 78 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 23 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 29 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 18 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 13 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 50 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 77 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 22 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 28 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 17 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 12 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 49 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 76 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 21 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 27 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 16 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 11 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 48 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 75 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 20 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 26 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 15 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 10 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 47 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 74 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 19 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 25 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 14 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 9 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 46 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 73 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 18 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 24 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 13 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 8 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 45 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 72 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 17 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 23 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 12 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 7 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 44 (Trung …

Read More »