nGày 20/02/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 1 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 1 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 16 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 60 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 51 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 7 (Philippines) 06:00:00 NGƯỜI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 52 (Cuối) (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 55 (Cuối) (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 15 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 59 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 50 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 6 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 51 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 54 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 14 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 58 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 49 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 5 (Philippines) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 50 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 53 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 13 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 57 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 48 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 4 (Philippines) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 49 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 52 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 12 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 56 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 47 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 3 (Philippines) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 48 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 51 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 11 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 55 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 46 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 2 (Philippines) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 47 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 50 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 10 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 54 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 45 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 1 (Philippines) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/9/2019

00:00:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 46 (Philippines) 01:00:00 VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 49 (Hàn Quốc) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 9 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 53 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 44 (Trung Quốc) 05:00:00 BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 35 (Cuối) (Thái …

Read More »