nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 31 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 51 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 69 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 69 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 51 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 21 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 30 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 50 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 68 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 68 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 50 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 20 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 29 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 49 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 67 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 49 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 19 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 28 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 48 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 66 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 48 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 18 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 27 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 47 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 65 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 65 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 47 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 17 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 26 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 46 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 64 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 46 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 16 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 25 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 63 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 63 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 15 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 24 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 44 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 62 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 62 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 44 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 14 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »