nGày 23/07/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 84 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 109 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 2 (Singapore) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tập 7 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 15 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 46 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG KHOẢNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 83 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 108 (Ấn Độ) 02:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 1 (Singapore) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tập 6 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 14 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 45 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG KHOẢNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 82 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 107 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 61 (Cuối) (Đài Loan) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tập 5 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 13 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 44 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 81 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 106 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 60 (Đài Loan) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tập 4 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 12 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 43 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 80 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 105 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 59 (Đài Loan) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tâp 3 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 11 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 42 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 79 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 104 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 58 (Đài Loan) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tâp 2 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 10 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 41 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 78 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 103 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 57 (Đài Loan) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tâp 1 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 9 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 40 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 77 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 102 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 56 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 97 (Cuối) (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 8 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 39 (Trung …

Read More »