nGày 24/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 5 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 98 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 46 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 28 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 22 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 4 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 97 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 45 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 27 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 21 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tâp 3 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 96 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 44 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 65 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 26 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 20 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tâp 2 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 95 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 43 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 25 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 19 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/8/2017

00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tâp 1 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 94 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 42 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 63 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 24 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 18 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 51 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 92 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 40 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 61 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 22 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 16 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 50 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 91 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 39 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 60 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 21 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 15 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 49 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 90 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 38 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 59 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 20 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 14 (Trung …

Read More »