nGày 24/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 60 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 85 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 39 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 80 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 21 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 22 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 59 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 84 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 38 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 79 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 20 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 21 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 58 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 83 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 37 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 78 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 19 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 20 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 57 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 82 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 36 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 77 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 18 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 19 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 56 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 81 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 35 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 76 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 17 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 18 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 55 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 80 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 34 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 75 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 16 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 17 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 54 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 79 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 33 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 74 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 15 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 16 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 53 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 78 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 32 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 73 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 14 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 15 (Trung …

Read More »