nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/1/2019

00:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 13 (Thái Lan) 01:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tâp 2 (Ấn Độ) 02:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tâp 3 (Ấn Độ) 03:00:00MẶT NẠ – Tập 2 (Hàn Quốc) 04:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 12 (Đài Loan) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 33 (Trung Quốc) 06:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/1/2019

00:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 12 (Thái Lan) 01:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 25 (Cuối) (Hàn Quốc) 02:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tâp 1 (Ấn Độ) 03:00:00MẶT NẠ – Tập 1 (Hàn Quốc) 04:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 11 (Đài Loan) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 32 (Trung Quốc) 06:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 12 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/1/2019

00:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 11 (Thái Lan) 01:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 23 (Hàn Quốc) 02:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 24 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 120 (Cuối) (Hàn Quốc) 04:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 10 (Đài Loan) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 31 (Trung Quốc) 06:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 11 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/1/2019

00:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 10 (Thái Lan) 01:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 21 (Hàn Quốc) 02:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 22 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 119 (Hàn Quốc) 04:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 9 (Đài Loan) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 30 (Trung Quốc) 06:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 10 (Thái …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 3/1/2019

00:45:00A Million Little Things 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00LA to Vegas 03:00:00LA to Vegas 03:30:00Notorious 04:25:00MasterChef US 05:20:00Once Upon A Time 06:15:00Single Parents 06:40:00Single Parents 07:10:00LA to Vegas 07:35:00LA to Vegas 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Notorious 09:45:00MasterChef US 10:40:00MasterChef US 11:35:00Crazy Ex-Girlfriend 12:30:00Grey’s Anatomy 13:25:00Grey’s Anatomy 14:20:00The Good Doctor 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to Vegas 18:00:00Notorious 19:00:00MasterChef US 20:00:00A Discovery …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/1/2019

  0:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 9 (Thái Lan) 01:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 19 (Hàn Quốc) 02:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 20 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 118 (Hàn Quốc) 04:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 8 (Đài Loan) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 29 (Trung Quốc) 06:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 9 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/1/2019

00:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 8 (Thái Lan) 01:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 17 (Hàn Quốc) 02:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 18 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 117 (Hàn Quốc) 04:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 7 (Đài Loan) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 28 (Trung Quốc) 06:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 8 (Thái …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/1/2019

00:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 7 (Thái Lan) 01:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 15 (Hàn Quốc) 02:00:00NGOẠI TÌNH – Tập 16(Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 116 (Hàn Quốc) 04:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 6 (Đài Loan) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 27 (Trung Quốc) 06:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 7 (Thái Lan) …

Read More »