nGày 21/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 27 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 171 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 24 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 44 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 42 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 44 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 35 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 179 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 32 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 52 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 50 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 5 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 26 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 170 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 23 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 43 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 41 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 43 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 25 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 169 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 22 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 42 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 40 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 42 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 24 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 168 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 21 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 41 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 39 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 41 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 23 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 167 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 20 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 40 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 38 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 40 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 22 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 166 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 19 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 39 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 37 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 39 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 21 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 165 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 18 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 38 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 36 (Singapore) 05:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 38 (Đài Loan) 06:00 …

Read More »