nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/10/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 47 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 73 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 74 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 33 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 46 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 34 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/10/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 46 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 71 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 72 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 32 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 45 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 33 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/10/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 45 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 69 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 70 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 31 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 44 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 32 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/10/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 44 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 67 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 68 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 30 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 43 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 31 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/10/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 43 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 65 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 66 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 29 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 42 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 30 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/10/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 42 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 63 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 64 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 28 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 41 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 29 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/10/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 41 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 61 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 62 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 27 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 40 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 28 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/10/2018

00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 40 (Trung Quốc) 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 59 (Đài Loan) 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 60 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 26 (Hàn Quốc) 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 39 (Đài Loan) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 27 (Trung Quốc) 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI …

Read More »