nGày 21/07/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 28 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 17 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 36 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 36 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 18 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 33 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 28 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 27 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 16 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 35 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 35 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 17 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 32 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 27 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 26 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 15 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 34 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 34 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 16 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 31 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 26 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 24 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 13 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 32 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 32 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 14 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 29 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 24 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/7/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 8 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 27 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 46 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 46 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 28 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 43 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 8 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 29 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 18 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 37 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 37 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 19 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 34 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 29 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 25 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 14 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 33 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 33 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 15 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 30 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 25 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/7/2018

00:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 23 (Singapore) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 12 (Philippines) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 31 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 31 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 13 (Philippines) 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 28 (Trung Quốc) 06:00:00BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 23 (Singapore) 07:00:00THIÊN …

Read More »