nGày 23/07/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 49 (Philippines) 01:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tâp 1 (Thái Lan) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 6 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00 YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tâp 2 (Thái Lan) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 19 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 47 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 61 (Singapore) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 4 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 62 (Cuối) (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 17 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 46 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 60 (Singapore) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 3 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 63 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 61 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 16 (Trung Quốc) 06:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 45 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 59 (Singapore) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 2 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 62 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 60 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 15 (Trung Quốc) 06:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 44 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 58 (Singapore) 02:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 1 (Trung Quốc) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 61 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 59 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 14 (Trung Quốc) 06:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/5/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 43 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 57 (Singapore) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 40 (cuối) (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 60 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 58 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 13 (Trung Quốc) 06:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 42 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 56 (Singapore) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 39 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 59 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 57 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 12 (Trung Quốc) 06:00 CON GÁI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 41 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 55 (Singapore) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 38 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 58 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 56 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 11 (Trung Quốc) 06:00 CON GÁI …

Read More »