nGày 18/10/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 25 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 63 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 63 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 15 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 24 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 44 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 62 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 62 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 44 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 14 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 23 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 43 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 61 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 61 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 43 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 13 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 22 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 42 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 60 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 60 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 42 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 12 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 21 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 41 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 59 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 59 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 41 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 11 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 20 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 40 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 58 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 58 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 40 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 10 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 19 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 39 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 57 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 57 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 39 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 9 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 18 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 38 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 56 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 56 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 38 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 8 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »