nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/11/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 20 (Đài Loan) 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 33 (Đài Loan) 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 34 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 56 (Hàn Quốc) 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 17 (Philippines) 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 7 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/11/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 19 (Đài Loan) 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 31 (Đài Loan) 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 32 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 55 (Hàn Quốc) 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 16 (Philippines) 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 6 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/11/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 18 (Đài Loan) 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 29 (Đài Loan) 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 30 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 54 (Hàn Quốc) 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 15 (Philippines) 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 5 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/11/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 17 (Đài Loan) 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 27 (Đài Loan) 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 28 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 53 (Hàn Quốc) 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 14 (Philippines) 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 4 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 31/10/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 16 (Đài Loan) 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 25 (Đài Loan) 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 26 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 52 (Hàn Quốc) 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 13 (Philippines) 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 3 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/10/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 15 (Đài Loan) 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 23 (Đài Loan) 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 24 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 51 (Hàn Quốc) 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 12 (Philippines) 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 2 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/10/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 14 (Đài Loan) 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 21 (Đài Loan) 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 22 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 50 (Hàn Quốc) 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 11 (Philippines) 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 1 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/10/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 13 (Đài Loan) 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 19 (Đài Loan) 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 20 (Đài Loan) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 49 (Hàn Quốc) 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 10 (Philippines) 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 50 (Cuối) (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập …

Read More »