nGày 24/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 75 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 20 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 26 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 15 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 10 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 47 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 74 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 19 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 25 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 14 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 9 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 46 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 73 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 18 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 24 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 13 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 8 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 45 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 72 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 17 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 23 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 12 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 7 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 44 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 71 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 16 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 22 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 11 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 6 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 43 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 70 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 15 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 21 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 10 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 5 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 42 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 69 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 14 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 20 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 9 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 4 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 41 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/11/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 68 (Trung Quốc) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 13 (Ấn Độ) 02:00 CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 19 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 8 (Hàn Quốc) 04:00 TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 3 (Thái Lan) 05:00 THỤC SƠN CHIẾN KỶ – Tập 40 (Trung …

Read More »