nGày 21/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 80 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 105 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 59 (Đài Loan) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tâp 3 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 11 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 42 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 79 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 104 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 58 (Đài Loan) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tâp 2 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 10 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 41 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 78 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 103 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 57 (Đài Loan) 03:00 NGOẠI TÌNH – Tâp 1 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 9 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 40 (Trung Quốc) 06:00 NHỮNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 77 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 102 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 56 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 97 (Cuối) (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 8 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 39 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 76 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 101 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 55 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 96 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 7 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 38 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 75 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 100 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 54 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 95 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 6 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 37 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 74 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 99 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 53 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 94 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 5 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 36 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/2/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 73(Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 98 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 52 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 93 (Hàn Quốc) 04:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 4 (Singapore) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 35 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »