nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 21 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 47 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 31 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 71 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 102 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 30 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 20 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 46 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 30 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 70 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 101 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 29 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 19 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 45 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 29 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 69 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 100 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 28 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 18 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 44 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 28 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 68 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 99 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 27 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 17 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 43 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 27 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 98 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 26 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 16 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 42 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 26 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 97 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 25 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 15 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 41 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 25 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 65 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 96 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 24 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 14 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 40 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 24 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 95 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 23 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »