nGày 20/02/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/12/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tập 19 (Philippine) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 10 (Đài Loan) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 40 (Cuối) (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 56 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 34 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 18 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/12/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tập 18 (Philippine) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 9 (Đài Loan) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 39 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 55 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 33 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/11/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tập 17 (Philippine) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 8 (Đài Loan) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 38 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 54 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 32 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 16 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/11/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tập 16 (Philippine) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 7 (Đài Loan) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 37 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 53 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 31 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 15 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/11/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tập 15 (Philippine) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 6 (Đài Loan) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 36 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 52 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 30 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 14 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/11/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tập 14 (Philippine) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 5 (Đài Loan) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 35 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 51 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 29 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 13 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 26/11/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tập 13 (Philippine) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 4 (Đài Loan) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 34 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 50 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 28 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 12 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/11/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tập 12 (Philippine) 01:00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tâp 3 (Đài Loan) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 33 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 49 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 27 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 11 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – …

Read More »