nGày 15/12/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 64 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 81 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 82 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 100 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 18 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 11 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 63 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 79 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 80 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 99 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 17 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 10 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 16/12/2018

00:45:00Speechless 01:10:00Single Parents 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Grey’s Anatomy 03:30:00Grey’s Anatomy 04:25:00Grey’s Anatomy 05:20:00Grey’s Anatomy 06:15:00MasterChef US 07:10:00MasterChef Junior US 08:00:00A Million Little Things 08:50:00A Million Little Things 09:45:00A Discovery of Witches 10:40:00Speechless 11:05:00Speechless 11:35:00Single Parents 12:00:00Single Parents 12:30:00Crazy Ex-Girlfriend 13:25:00The Good Doctor 14:20:00The Good Doctor 15:15:00The Voice 17:05:00The Voice 18:00:00MasterChef US 19:00:00Miss Supranational 2018 21:00:00MasterChef Junior US 22:00:00America’s Next Top Model …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 62 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 77 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 78 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 98 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 16 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 9 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 61 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 75 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 76 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 97 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 15 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 8 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 60 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 73 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 74 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 96 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 14 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 7 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 59 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 71 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 72 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 95 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 13 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 6 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/12/2018

00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 58 (Đài Loan) 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 69 (Hàn Quốc) 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 70 (Hàn Quốc) 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 94 (Hàn Quốc) 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 12 (Philippines) 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 5 (Trung Quốc) 06:00:00ĐỪNG GỌI …

Read More »