nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/3/2019

00:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 4 (Singapore) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 33 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 34 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 48 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 27 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 33 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/3/2019

00:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 3 (Singapore) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 31 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 32 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 47 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 26 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 32 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/3/2019

00:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 2 (Singapore) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 29 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 30 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 46 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 25 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 31 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/3/2019

00:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 1 (Singapore) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 27 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 28 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 45 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 24 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 30 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 30 (Cuối) (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 25 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 26 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 44 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 23 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 29 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 23 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 24 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 43 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 22 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 28 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 21 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 22 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 42 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 21 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/3/2019

00:00:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 27 (Thái Lan) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 19 (Đài Loan) 02:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 20 (Đài Loan) 03:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 41 (Đài Loan) 04:00:00 GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 20 (Singapore) 05:00:00 TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập …

Read More »