Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 51 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 92 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 40 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 61 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 22 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 16 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 50 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 91 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 39 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 60 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 21 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 15 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 49 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 90 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 38 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 59 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 20 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 14 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 48 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 89 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 37 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 58 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 19 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 13 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 26/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 47 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 88 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 36 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 57 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 18 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 12 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 46 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 87 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 35 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 56 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 17 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 11 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 45 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 86 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 34 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 55 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 16 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 10 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/7/2017

00:00 MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 44 (Đài Loan) 01:00 CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 85 (Ấn Độ) 02:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 33 (Đài Loan) 03:00 QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 54 (Hàn Quốc) 04:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 15 (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 9 (Trung …

Read More »