nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 31 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 57 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tâp 3 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 3 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 112 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 40 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 30 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 56 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tâp 2 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 2 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 111 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 39 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 29 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 55 (Hàn Quốc) 02:00:00 ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tâp 1 (Trung Quốc) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 1 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 110 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 38 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 28 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 54 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 38 (Cuối) (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 78 (Cuối) (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 109 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 37 (Philippines) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 27 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 53 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 37 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 77 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 108 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 36 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 26 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 52 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 36 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 76 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 107 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 35 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 25 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 51 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 35 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 75 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 106 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 34 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/7/2019

00:00:00 GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 23 (Singapore) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 49 (Hàn Quốc) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 33 (Trung Quốc) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 73 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 104 (Mexico) 05:00:00 CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 32 (Philippines) 06:00:00 GỌI TÊN …

Read More »