nGày 02/04/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/4/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 215 (Đài Loan) 01:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 13 (Singapore) 02:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 6 (Trung Quốc) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 112 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 98 (Cuối) (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 214 (Đài Loan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/4/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 191 (Đài Loan) 01:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 1 (Singapore) 02:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 40 (Singapore) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 100 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 86 (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 190 (Đài Loan) 06:00:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/4/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 189 (Đài Loan) 01:00:00 LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 20 (Cuối) (Đài Loan) 02:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 39 (Singapore) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 99 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 85 (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 188 (Đài Loan) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/4/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 187 (Đài Loan) 01:00:00 LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 19 (Đài Loan) 02:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 38 (Singapore) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 98 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 84 (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 186 (Đài Loan) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/4/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 185 (Đài Loan) 01:00:00 LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 18 (Đài Loan) 02:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 37 (Singapore) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 97 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 83 (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 184 (Đài Loan) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 31/3/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 183 (Đài Loan) 01:00:00 LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 17 (Đài Loan) 02:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 36 (Singapore) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 96 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 82 (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 182 (Đài Loan) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/3/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 181 (Đài Loan) 01:00:00 LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 16 (Đài Loan) 02:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 35 (Singapore) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 95 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 81 (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 180 (Đài Loan) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/3/2020

00:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 179 (Đài Loan) 01:00:00 LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 15 (Đài Loan) 02:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 34 (Singapore) 03:00:00 MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 94 (Mexico) 04:00:00 TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 80 (Trung Quốc) 05:00:00 CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 178 (Đài Loan) 06:00:00 …

Read More »