nGày 17/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 8 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 8 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 23 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00:00 SƠN HẢI KINH – Tâp 3 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 14 (Philippines) 06:00:00 NGƯỜI THÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 7 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 7 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 22 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00:00 SƠN HẢI KINH – Tâp 2 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 13 (Philippines) 06:00:00 NGƯỜI THÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 6 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 6 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 21 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 65 (Hàn Quốc) 04:00:00 SƠN HẢI KINH – Tâp 1 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 12 (Philippines) 06:00:00 NGƯỜI THÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 5 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 5 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 20 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 55 (Cuối) (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 11 (Philippines) 06:00:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 4 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 4 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 19 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 63 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 54 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 10 (Philippines) 06:00:00 NGƯỜI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 3 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 3 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 18 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 62 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 53 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 9 (Philippines) 06:00:00 NGƯỜI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 2 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 2 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 17 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 61 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 52 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 8 (Philippines) 06:00:00 NGƯỜI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/9/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 1 (Singapore) 01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 1 (Philippines) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 16 (Hong Kong) 03:00:00 ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 60 (Hàn Quốc) 04:00:00 ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 51 (Trung Quốc) 05:00:00 ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 7 (Philippines) 06:00:00 NGƯỜI …

Read More »