Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/9/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 22 (Trung Quốc) 01:00 RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 28 (Ấn Độ) 02:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 13 (Đài Loan) 03:00 MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 21 (Hàn Quốc) 04:00 THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 7 (Đài Loan) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 71 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/9/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 21 (Trung Quốc) 01:00 RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 27 (Ấn Độ) 02:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 12 (Đài Loan) 03:00 MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 20 (Hàn Quốc) 04:00 THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 6 (Đài Loan) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 70 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/9/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 20 (Trung Quốc) 01:00 RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 26 (Ấn Độ) 02:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 11 (Đài Loan) 03:00 MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 19 (Hàn Quốc) 04:00 THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 5 (Đài Loan) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 69 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/9/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 19 (Trung Quốc) 01:00 RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 25 (Ấn Độ) 02:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 10 (Đài Loan) 03:00 MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 18 (Hàn Quốc) 04:00 THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 4 (Đài Loan) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 68 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/9/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 18 (Trung Quốc) 01:00 RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 24 (Ấn Độ) 02:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 9 (Đài Loan) 03:00 MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 17 (Hàn Quốc) 04:00 THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tâp 3 (Đài Loan) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 67 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/9/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 17 (Trung Quốc) 01:00 RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 23 (Ấn Độ) 02:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 8 (Đài Loan) 03:00 MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 16 (Hàn Quốc) 04:00 THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tâp 2 (Đài Loan) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 66 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 16 (Trung Quốc) 01:00 RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 22 (Ấn Độ) 02:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 7 (Đài Loan) 03:00 MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 15 (Hàn Quốc) 04:00 THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tâp 1 (Đài Loan) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 65 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2017

00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 15 (Trung Quốc) 01:00 RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 21 (Ấn Độ) 02:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 6 (Đài Loan) 03:00 MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 14 (Hàn Quốc) 04:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 20 (Cuối) (Singapore) 05:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 64 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »