nGày 24/04/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 39 (Philippines) 01:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 53 (Singapore) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 36 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 56 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 54 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 9 (Trung Quốc) 06:00 CON GÁI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 26/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 38 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 182 (Cuối) (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 35 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 55 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 53 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 8 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 37 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 181 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 34 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 54 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 52 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 7 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 36 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 180 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 33 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 53 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 51 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 6 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 34 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 178 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 31 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 51 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 49 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 4 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 33 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 177 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 30 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 50 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 48 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tâp 3 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 32 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 176 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 29 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 49 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 47 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tâp 2 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/4/2018

00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 31 (Philippines) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 175 (Ấn Độ) 02:00 TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 28 (Singapore) 03:00 BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 48 (Hàn Quốc) 04:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 46 (Singapore) 05:00 THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tâp 1 (Trung Quốc) 06:00 …

Read More »