nGày 12/11/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/11/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tâp 2 (Philippine) 01:00:00 MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 36 (Philippines) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 23 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 39 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 17 (Trung Quốc) 05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 1 (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – Tâp …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/11/2019

00:00:00 MẮT LỬA – Tâp 1 (Philippine) 01:00:00 MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 35 (Philippines) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 22 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 38 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 16 (Trung Quốc) 05:00:00 CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 36 (Cuối) (Thái Lan) 06:00:00 MẮT LỬA – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/11/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 62 (Cuối) (Singapore) 01:00:00 MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 34 (Philippines) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 21 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 37 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 15 (Trung Quốc) 05:00:00 CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 35 (Thái Lan) 06:00:00 NGƯỜI …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/11/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 61 (Singapore) 01:00:00 MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 33 (Philippines) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 20 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 36 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 14 (Trung Quốc) 05:00:00 CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 34 (Thái Lan) 06:00:00 NGƯỜI THÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/11/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 60 (Singapore) 01:00:00 MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 32 (Philippines) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 19 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 35 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 13 (Trung Quốc) 05:00:00 CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 33 (Thái Lan) 06:00:00 NGƯỜI THÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/11/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 59 (Singapore) 01:00:00 MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 31 (Philippines) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 18 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 34 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 12 (Trung Quốc) 05:00:00 CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 32 (Thái Lan) 06:00:00 NGƯỜI THÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/11/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 58 (Singapore) 01:00:00 MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 30 (Philippines) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 17 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 33 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 11 (Trung Quốc) 05:00:00 CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 31 (Thái Lan) 06:00:00 NGƯỜI THÊU …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/11/2019

00:00:00 NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 58 (Singapore) 01:00:00 MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 30 (Philippines) 02:00:00 CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 17 (Trung Quốc) 03:00:00 CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 33 (Hàn Quốc) 04:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 11 (Trung Quốc) 05:00:00 CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 31 (Thái Lan) 06:00:00 NGƯỜI THÊU …

Read More »