nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 66 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 91 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 45 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 86 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 27 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 28 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 65 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 90 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 44 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 85 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 26 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 27 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 64 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 89 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 43 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 84 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 25 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 26 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 63 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 88 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 42 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 83 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 24 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 25 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 62 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 87 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 41 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 82 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 23 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 24 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 61 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 86 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 40 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 81 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 22 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 23 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 60 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 85 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 39 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 80 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 21 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 22 (Trung …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/1/2018

00:00 NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 59 (Đài Loan) 01:00 NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 84 (Ấn Độ) 02:00 PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 38 (Đài Loan) 03:00 THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 79 (Hàn Quốc) 04:00 SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 20 (Thái Lan) 05:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 21 (Trung …

Read More »