nGày 16/08/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 34 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 54 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 72 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 72 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 54 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 24 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 33 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 53 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 71 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 71 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 53 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 23 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 32 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 52 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 70 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 70 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 52 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 22 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 31 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 51 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 69 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 69 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 51 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 21 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 30 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 50 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 68 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 68 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 50 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 20 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 29 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 49 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 67 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 49 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 19 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 28 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 48 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 66 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 48 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 18 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/8/2018

00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 27 (Trung Quốc) 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 47 (Ấn Độ) 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 65 (Hàn Quốc) 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 65 (Hàn Quốc) 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 47 (Ấn Độ) 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 17 (Trung Quốc) 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập …

Read More »