nGày 22/05/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh SCTV phim tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/5/2019

00:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập 24 (Thái Lan) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 2 (Hàn Quốc) 02:00:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 26 (Singapore) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 26 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 57 (Mexico) 05:00:00 HOA HỒNG LỬA – Tập 13 (Thái Lan) 06:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/5/2019

00:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập 23 (Thái Lan) 01:00:00 NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 1 (Hàn Quốc) 02:00:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 25 (Singapore) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 25 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 56 (Mexico) 05:00:00 HOA HỒNG LỬA – Tập 12 (Thái Lan) 06:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/5/2019

00:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập 22 (Thái Lan) 01:00:00 QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 23 (Cuối) (Hàn Quốc) 02:00:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 24 (Singapore) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 24 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 55 (Mexico) 05:00:00 HOA HỒNG LỬA – Tập 11 (Thái Lan) 06:00:00 ĐOẠT TÌNH – …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/5/2019

00:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập 21 (Thái Lan) 01:00:00 QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 22 (Hàn Quốc) 02:00:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 23 (Singapore) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 23 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 54 (Mexico) 05:00:00 HOA HỒNG LỬA – Tập 10 (Thái Lan) 06:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/5/2019

00:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập 20 (Thái Lan) 01:00:00 QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 21 (Hàn Quốc) 02:00:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 22 (Singapore) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 22 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 53 (Mexico) 05:00:00 HOA HỒNG LỬA – Tập 9 (Thái Lan) 06:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/5/2019

00:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập 19 (Thái Lan) 01:00:00 QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 20 (Hàn Quốc) 02:00:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 21 (Singapore) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 21 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 52 (Mexico) 05:00:00 HOA HỒNG LỬA – Tập 8 (Thái Lan) 06:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/5/2019

00:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập 18 (Thái Lan) 01:00:00 QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 19 (Hàn Quốc) 02:00:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 20 (Singapore) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 20 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 51 (Mexico) 05:00:00 HOA HỒNG LỬA – Tập 7 (Thái Lan) 06:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/5/2019

00:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập 17 (Thái Lan) 01:00:00 QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 18 (Hàn Quốc) 02:00:00 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 19 (Singapore) 03:00:00 CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 19 (Hàn Quốc) 04:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 50 (Mexico) 05:00:00 HOA HỒNG LỬA – Tập 6 (Thái Lan) 06:00:00 ĐOẠT TÌNH – Tập …

Read More »