18 September, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 37 (Trung Quốc) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 49 (Đài Loan) 02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 31 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 68 (Hàn Quốc) 04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 50 (Trung Quốc) 05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 8 (Thái Lan) 06:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 36 (Trung Quốc) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 48 (Đài Loan) 02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 30 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 67 (Hàn Quốc) 04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 49 (Trung Quốc) 05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 7 (Thái Lan) 06:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 35 (Trung Quốc) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 47 (Đài Loan) 02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 29 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 66 (Hàn Quốc) 04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 48 (Trung Quốc) 05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 6 (Thái Lan) 06:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 34 (Trung Quốc) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 46 (Đài Loan) 02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 28 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 65 (Hàn Quốc) 04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 47 (Trung Quốc) 05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 5 (Thái Lan) 06:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 33 (Trung Quốc) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 45 (Đài Loan) 02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 27 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 64 (Hàn Quốc) 04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 46 (Trung Quốc) 05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 4 (Thái Lan) 06:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 32 (Trung Quốc) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 44 (Đài Loan) 02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 26 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 63 (Hàn Quốc) 04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 45 (Trung Quốc) 05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 3 (Thái Lan) 06:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 31 (Trung Quốc) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 43 (Đài Loan) 02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 25 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 62 (Hàn Quốc) 04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 44 (Trung Quốc) 05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 2 (Thái Lan) 06:00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 30 (Trung Quốc) 01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 42 (Đài Loan) 02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 24 (Trung Quốc) 03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 61 (Hàn Quốc) 04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 43 (Trung Quốc) 05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 1 (Thái Lan) 06:00:00 …

Chi tiết