Lịch Phát Sóng Truyền Hình Cáp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/7/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 89 (Cuối) (Philippines) 01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 12 (Singapore) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 10 (Đài Loan) 03:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 6 (Singapore) 04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 11 (Trung Quốc) 05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 11 (Trung Quốc) …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/7/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 87 (Philippines) 01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 11 (Singapore) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 9 (Đài Loan) 03:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 5 (Singapore) 04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 10 (Trung Quốc) 05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 86 (Philippines) 06:00:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/7/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 85 (Philippines) 01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 10 (Singapore) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 8 (Đài Loan) 03:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 4 (Singapore) 04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 9 (Trung Quốc) 05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 84 (Philippines) 06:00:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/7/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 83 (Philippines) 01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 9 (Singapore) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 7 (Đài Loan) 03:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 3 (Singapore) 04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 8 (Trung Quốc) 05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 82 (Philippines) 06:00:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/7/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 81 (Philippines) 01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 8 (Singapore) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 6 (Đài Loan) 03:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 2 (Singapore) 04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 7 (Trung Quốc) 05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 80 (Philippines) 06:00:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/7/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 79 (Philippines) 01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 7 (Singapore) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 5 (Đài Loan) 03:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 1 (Singapore) 04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 6 (Trung Quốc) 05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 78 (Philippines) 06:00:00 CON …

Read More »

Lịch phát sóng VTC1 ngày 29/6/2020

Lịch phát sóng vtc1 www.lichtruyenhinh.com

00:05-00:35 PHIM TRUYỆN 00:45-01:30 Đường dây nóng 01:30-01:40 NHẬT KÝ CUỘC SỐNG 01:45-02:15 Thế giới nghiêng 02:15-02:30 GIẢI MÃ 02:30-03:00 CHÀO BUỔI TỐI 03:00-03:30 NHÀ MÁT 03:30-04:00 Thời sự tối 04:00-04:30 Góc nhìn khán giả 04:30-05:00 22+II 05:00-05:15 Phim truyện 05:15-06:00 Cuộc sống 24h 06:05-07:00 ALO BÁC SỸ 24 07:10-07:55 TẠP CHÍ TỔNG HỢP 08:05-08:35 GIỜ HƯỚNG NGHIỆP 08:45-08:55 ĐƯỜNG …

Read More »

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 30/6/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 77 (Philippines) 01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 6 (Singapore) 02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 4 (Đài Loan) 03:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 22 (Cuối) (Singapore) 04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 5 (Trung Quốc) 05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 76 (Philippines) 06:00:00 CON …

Read More »