Lịch phát sóng Today TV

Lịch phát sóng Today TV 30/8/2014

01:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 104 02:00 Thông tin giải trí Just for laugh 02:30 Thông tin giải trí Today Biz 03:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 72 04:00 Chương trình thiếu nhi Kungfu gấu trúc P1 tập 17 04:30 Thông tin giải trí Today Biz 04:45 Truyền hình …

Read More »

Lịch phát sóng Today TV 29/8/2014

01:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 104 02:00 Thông tin giải trí Tiếp sức hồi sinh -số 70 02:30 Thông tin giải trí Today Biz 03:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 72 04:00 Chương trình thiếu nhi Kungfu gấu trúc P1 tập 16 04:30 Thông tin giải trí Today Biz …

Read More »

Lịch phát sóng Today TV 28/8/2014

01:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 104 02:00 Thông tin giải trí Hương vị ẩm thực -số 80 02:30 Thông tin giải trí Today Biz 03:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 72 04:00 Chương trình thiếu nhi Kungfu gấu trúc P1 tập 15 04:30 Thông tin giải trí Today Biz …

Read More »

Lịch phát sóng Today TV 27/8/2014

01:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 104 02:00 Thông tin giải trí Tỏa sáng mỗi ngày – số 12 02:30 Thông tin giải trí Today Biz 03:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 72 04:00 Chương trình thiếu nhi Kungfu gấu trúc P1 tập 14 04:30 Thông tin giải trí Today …

Read More »

Lịch phát sóng Today TV 26/8/2014

01:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 104 02:00 Thông tin giải trí Thế giới điện ảnh – số 121 02:30 Thông tin giải trí Today Biz 03:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 72 04:00 Thông tin giải trí Kungfu gấu trúc P1 tập 13 04:30 Thông tin giải trí Today …

Read More »

Lịch phát sóng Today TV 24/8/2014

01:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 103 02:00 Thông tin giải trí Những khúc vọng xưa ( 45 phút) – số 30 03:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 71 04:00 Thông tin giải trí Những khúc vọng xưa ( 45 phút) – số 31 04:45 Truyền hình Thế giới âm …

Read More »

Lịch phát sóng Today TV 23/8/2014

01:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 103 02:00 Thông tin giải trí Today Playlist số 130 02:30 Thông tin giải trí Today Biz 03:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 71 04:00 Chương trình thiếu nhi Kungfu gấu trúc P1 tập 12 04:30 Thông tin giải trí Today Biz 04:45 Truyền …

Read More »

Lịch phát sóng Today TV 22/8/2014

01:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 103 02:00 Thông tin giải trí Tiếp sức hồi sinh -số 69 02:30 Thông tin giải trí Today Biz 03:00 Thông tin giải trí Thế giới âm nhạc – số 71 04:00 Chương trình thiếu nhi Kungfu gấu trúc P1 tập 11 04:30 Thông tin giải trí Today Biz …

Read More »